พ่อห อ บตุ๊กต าหมีจากถังvยะ พาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปให้บุ ตร

วันที่ 25 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เว็ บ ไ ซ ต์เวิลด์ออฟบัซ เผยภาพและเรื่องร าวซึ้งใจ

จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กชื่อ Azri Walter ได้บั งเ อิ ญเจอกับเ ห ตุการณ์นี้เข้า

ในระหว่างที่เขากำลังขับรถไปทำงานที่เมืองปุตราจาย า เขาเห็นชายรายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์

โดยมีตุ๊กต าหมีตัวใหญ่ซ้อนอยู่ที่ด้านหน้า เป็นภาพที่แปลกต าและชวนให้น่าสงสัยไม่น้อย

กระทั่งเมื่อไปถึงสี่แยกไ ฟแ ด ง Azri ได้จอดรถแล้วลงไปสอบถามเ ผื่ อว่ามีอะไรที่เขาพอช่วยเหลือได้

แต่แล้วเขากลับได้รับคำตอบที่ชวนให้อึ้งและน้ำ ต า ซึ มในเวลาเดียวกัน ชายร ายดั งกล่าวบอกว่า

เขาเจอตุ๊กต าใหม่ตัวใหญ่นี้ถูกทิ้ งในที่ทิ้งขยะที่ทำงาน หลังจากมันไม่เป็นที่ต้องการของใครบางคนแล้ว

เขาจึงตั ด สิ น ใ จ พามันกลับบ้านไปให้ลูกสาว เพราะลูกชอบตุ๊กต าห มี แต่ตนเองไม่มีเงิuพอที่จะซื้ อให้

เราเห็นตุ๊กต าหมีวางvายที่ร้านเมื่อวันก่อน แต่มันแwงเกินไป ผมสามารถใช้เงิuนั้นซื้ ออาห ารให้ได้ทั้งครอบครัว

หมีตัวนี้ที่ผมพบยังอยู่ในสภาพดี มันเป็นโ ช ค ดีของผมเลย หลังจากล้ างทำความสะอาดสักหน่อย

ลูกจะต้องมีความสุ ขมาก ชายผู้เป็นพ่อ กล่าวหลังจากนั้น เมื่อสัญญ าณไ ฟเขียว Azri ก็จำเป็นต้องขับรถจากไป

แต่ก่อนหน้านั้น เขารู้สึกประทั บใจพ่อร ายนี้มาก จึงได้บันทึกภาพของเขานำมาเเชร์เป็นเรื่องร าวดี ๆ

เป็นพลังบวกส่งต่อในโ ซ เ ชี ย ล และเ ชื่ อเป็นอย่ างยิ่งว่า ลูกส าวของเขาจะต้องดีใจและภูมิใจในตัวคุณพ่อ

ของเธอคนนี้อย่ างที่สุด

Related posts