ชีวิ ตล่ าสุด ปุ๊ มนตรี vอพักงานเดินทางไปใช้ชีวิ ตคนเดียวที่บ้านนอก

ตามด าราตามไปส่องชีวิ ตล่ าสุดของด าราอาวุโ ส อย่ าง อาปุ๊ มนตรี บอกเลยว่าอาปุ๊นั้น

ถือเป็นด ารารุ่uใหญ่อีกท่านที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่ างยาวนานหลายสิบปี

เรื่องฝีมือนั้นไม่ต้องพูดถึงเเทบจะรับมาทุกบทแล้วจริงๆ ถือเป็นดารามากความสาม ารถอีกท่าน

ที่ไม่ว่าจะเด็ กหรือผู้ใหญ่เรารู้จักกันเป็นอย่ างดีโดยหลังจากที่พักจากงานละคร

เพราะจุดอิ่มตัวจากการเล่นละครมามากกว่า 50 เรื่อง อาปุ๊นั้นก็ได้ขอใช้ชีวิ ตอยู่กับธรรมช าติ

วิถีเรียบง่ายติดดินสุดๆ แลดูแฮปปี้เลยทีเดียว อยู่กับสวน กับไร่กับนา ที่พอเพียงสุดๆ

แต่ก็ยังหาเวลากลับมาเยี่ยมหลานทั้ง 2 เรียกว่าเป็นคุณปู่ที่ห ล งหลานเอามากๆ

แต่ทว่าเขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี 2522 จากบทอาโยะ ชาวเขาในภาพยนตร์เรื่อง

คนภูเขา กำกับโดย วิจิตร คุณาวุฒิ ซึ่งได้รับร างวัลสุพรรณหงส์nองคำ สาขานักแสดงนำช ายยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ ยังได้รับร างวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ในงานวันภาษาไทยแห่งช าติ เพราะท่องบทไม่เคยผิ ด

และถูกสำเนียงทุกภาคนั่นเองและแท้จริงเขาเป็นคน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จบมัธยมปลายที่โ ร งเรียนสามเสนวิทย าลัย กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดั บปริญญ าตรี

จากคณะอักษรศ าสตร์ สาขาวิช าภาษาอังกฤษน้อยคนจะรู้อีกด้วยว่าตัวเขานั้น เคยเป็นอาจารย์

ที่คณะอักษรศ าสตร์ มหาวิทย าลัยศิลป ากร นครปฐม และเป็นอาจารย์สอนวิช าอังกฤษ

ปัจจุบันยังคงแสดงละครโทรทัศน์ เป็นนักพากย์ ผู้บรรย ายและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์

โดยงานนักwากย์นั้นส่วนใหญ่พากย์เป็นพระเอกหรือพระรองและได้wากย์เสียงดาราฮอลลีวูด

ที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น แบรด พิตต์, แมตต์ เดมอน, นิโคลัส เคจ และ เฉินหลง เรียกว่าสุดยอด

ตัวพ่อแห่งวงการจริงๆได้รับร างวัลต่างๆ ทั้งตุ๊กต าทอง, สุพรรณหงส์ รวมทั้งร างวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

ในงานวันภาษาไทยแห่งช าติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551อีกทั้งยังมีอัลบั้มเพลงของตนเองมาแล้ว 1 ชุด

ชื่อ ทห ารม้ าหนุ่มโสด ในปี 2555 มนตรี เจนอักษร เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ หนึ่งธิดา โสภณ สำหรับการwากย์

เสียงหน่อวา ซึ่งเป็นตัวละครในแอนิเมชัน เอคโค่ จิ๋วก้องโลกชีวิ ตครอบครัว และความรักของเขานั้น

เขาได้แต่งงานใช้ชีวิ ตกับ คุณอัญชลี เจนอักษร มีทาย าทชาย 2 คน ชื่อ มนัญชย์ เจนอักษร , ธัญวิชญ์ เจนอักษร (ป าล์ม)

และมีหลานชื่อน้องเอริ ด.ญ.เอริษา เจนอักษร โดยเป็นบุ ตรของ ป าล์ม ธัญวิชญ์ เจนอักษร บอกเลยสมบั ติ

ทุกอย่ างไม่พ้นหลานทั้ง 2 แน่ๆ

Related posts