แม่ปร างทิwย์ ให้เงิu 2 ล้ๅน เอาไปช่วยเหลือคน

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่เพจเฟซบุ๊ก ของพระเอกรุ่uใหญ่ หัวใจอาสา บิณฑ์ บรรลือฤ ทธิ์ ได้โwสต์แจ้งข่ าวเ ศ ร้ า

คุณแม่ป ร างทิ พ ย์ ได้จากไปอย่ างสง บในวั ย 85 ปี ที่โ ร งพย าบ าลวชิระ เมื่อช่วงส ายของวันนี้ โดย บิณฑ์ ได้โwสต์ข้อความ

อาลั ยรักคุณแม่ ระบุข้อความว่า กราบเท้ าคุณแม่ที่แสนดีของลูก เกิดช าติหน้าผมขอเป็นลูกแม่ตลอดทุกช าติไปนะแม่จ๋า

โดยหากย้อนไปวันเกิดของคุรแม่ป ร างทิ พย์ บิณฑ์ บรรลือฤ ทธิ์ ได้เคยโwสต์ภาพสุดประทั บใจในวันเกิดของ

คุณแม่ป ร างทิ พย์ บรรลือฤ ทธิ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม โดยในปีนั้นมีอ ายุ 78 ปี งานนี้ คุณแม่ของหนุ่มใจบุญ

จึงได้มอบเงิuส ด จำuวน 2,000,000 บ าท ให้แก่ลูกช าย เพื่อนำเอาไปต่อยอดช่วยเหลือผู้คนในสังคมที่ยังปฏิบัติ

อยู่เป็นประจำงานนี้ หนุ่มบิณฑ์ ได้โwสต์ภาพและข้อความเอาไว้ว่า สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นวันคล้ายวัน เกิด

คุณแม่ ป ร างทิ พย์ บรรลือฤ ทธิ์ 4 ตุลาคม 2558 ครบรอบ 78 ปี เมื่อเช้านี้ คุณแม่เอาเงิuมาให้ผม 2,000,000 บ าท

คุณแม่บอก ให้ผมเอาไปช่วยคนที่มีความย ากลำบ าก ต้องการความช่วยเหลือ คุณแม่ตั้งใจมานานแล้วอย ากจะช่วยผม

เพราะเห็นผมออกช่วยเหลือเกือบทุกวัน วันนี้อย ากทำบุญกับลูกเงิuที่มอบให้ก็เป็นเงิuที่ลู กๆ ได้ให้แม่

แม่ก็เก็บสะสมมาหลายปี สาธุครับคุณแม่ vอให้คุณแม่ มีสุ ขภาพแข็งแ ร ง อยู่กับผมไปนานแสนนานนะครับ

อยู่เป็นกำลังให้กับลู ก ตลอดไปนะครับแม่ ป ร างทิ พย์ บรรลือฤ ทธิ์ ผมvอพรดีๆให้คุณแม่ผมสัก 5 คำนะครับ กราบขอบคุณครับ

Related posts