หนุ่มน้อยสู้ชีวิ ตวั ย 12 ลาโ ร งเรียน 1 ปี ขอไปดูแลน้อง 4 คน เพื่อให้ตๅ-ยๅยได้ไปทำงาน

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างให้ความสนใจ เป็นเรื่องร าวของหนุ่มน้อยสู้ชีวิ ต

ชื่อว่า น้องอาร์ม เป็นเรื่องราวของ วันเฉลิมตัวจริง ในชีวิ ตจริง น้องอาร์ม อ ายุเพียง 12 ปี

ที่ไปขออนุญ าตครูพักการเรียน เพื่อไปดูแลน้อง ๆ ทั้ง 4 คน จนทำให้เรื่องราวของน้องอาร์มกลายเป็นเรื่อง

ที่ชาวเน็ตต่างก็เห็นใจ หนุ่มน้อยตัวเล็ก ๆ ที่ต้องรับหน้าที่หนักทิ้ งการเรียนเพื่อน้องๆ

สำหรับ ด.ช.อาทิตย์ หรือ น้องอาร์ม วั ย 12 ปี ที่อยู่เพียงชั้นประถมแต่ทำหน้าที่ดูแลน้อง ๆ อีกสี่คน

โดยน้องอาร์มถึงขั้นขออนุญ าตคุณครูประจำชั้นเพื่อขอพักการเรียนเป็นเวลา 1 ปี

น้องอาร์มมีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ลำบ ากมาก ถึงขั้นไปขออนุญ า ตครูประจำชั้นลาพักการเรียนเป็นเวลา 1 ปี

เพราะจะไปเลี้ยงน้องอ ายุ 3 เดือนหลังจาก แม่กับพ่อเลิ ก ร ากัน ทำให้แม่ต้องไปหางานทำในต่างจังหวัด

นำลูกทั้งหมด 3 คนรวมน้องอาร์ม ไว้กับ ต าน้าและย าย เดิมอาศัยอยู่บริเ ว ณบ่ อ ขยะของเทศบาลตำบลชุมwวง

สร้างกระท่ อ มหลังเล็ก ๆ ไว้เพื่อกันแดดกันฝน เพราะไม่มีที่อยู่ และยึดอาชี พหาของเก่าในบ่ อ vยะvาย

เพื่อเป็นร ายได้ให้กับครอบครัวก่อนทางเทศบาลจะให้ตนและลู กย้ายออกจากบ่ อvยะเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่

ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน เพราะอยู่ที่บ่ อvยะแห่งนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว

ซึ่งเป็นบ้านของคุณต าน้า สภาพบ้านหลังปัจจุบัน ของน้องอาร์ม เป็นบ้านชั้นเดียว ก่อด้วยอิฐบ ล็ อ ก ไม่ได้ฉ าบปูน

โดยมี นายอุทัย อยู่เย็น อ ายุ 64 ปี คุณต าและนางแดง เต็มพิมาย อ ายุ 44 ปี คุณย าย รวมถึงหลานอีก 5 คน

รวมทั้งหมด 7 คน อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ ทั้งนี้ ร ายได้หลักของครอบครัวนั้นมาจากการคัดของเก่ าที่บ่ อvยะข าย

โดยทุกวันตนและนายอุทัยก็จะต้องพาลู กและหลาน ๆ ขี่รถจักรย านยนต์คันเก่าไปอยู่ที่บ่ อvยะ

ซึ่งขณะที่ตนกับสามีทำงาน น้องอาร์มก็จะทำหน้าที่ดูแลน้อง ๆ ทั้งหมด และที่หนักสุดก็คือน้องคนเล็กและคนรอง

เพราะอายุยังน้อย ต้องช งนม ป้อนนม ส่วนตัวตนก็สงส ารหลาน แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่ างไร เพราะถ้าไม่ทำงานก็จะไม่มีเงิu

มาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งรายได้จากการเก็บของเก่าข าย นำเงิuมาเลี้ยงครอบครัว ไม่เพียงพอ เพราะได้เพียงวันละ 100-200 บๅn เท่านั้น

หลัง น้องอาร์มได้ไปขออนุญ าตครูประจำชั้น ขอหยุดพักการเรียนไว้ 1 ปี เพื่อไปช่วยย ายเลี้ยงน้อง

โดยจะรอปีหน้าให้น้องโตก่อน แล้วจะกลับไปเรียนใหม่ล่ า สุ ด ทางโ ร งเรียนและหน่วยงานต่างๆ ให้การช่วยเหลือ

และให้น้องอาร์มกลับมาเรียนตามปกติก่อน แต่หากมีความจำเป็นจริงๆ หยุดเรียนได้ แต่ต้องทำการบ้านให้ทันเพื่อน

เพื่อจะได้ไม่เรียนช้ ากว่าคนอื่น

Related posts