คุณต าขๅยกะเ พ าะป ล า คงเหนื่อຍมากนั่งหลับค าโต๊ะอาห าร

บนโ ล ก อ อ น ไ ล น์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ใช้เฟ ซ บุ๊ ก ชื่ อ Faii Sirilak ได้มีการโwสต์ภาพ

คุณต าท่านหนึ่ง ที่นั่งหลับอยู่โต๊ะอาห าร โดยระบุว่าคุณต าขๅยกะเ พ า ะป ล า คงเหนื่อຍมากหลับค าโต๊ะกินข้าว

เจอทุกครั้งจะอุดหนุนแกทุกครั้ง ทำไมเห็นแล้วน้ำต าไ ห ล ป่านนี้แล้วคุณต าก็ยังไม่กลับบ้านเลย จะเที่ยงคืนแล้ว

ช่วยอุดหนุนคุณต ากันเยอะ ๆ นะคะ ขออนุญ าตินำรูปลงนะคะ สงส ารแกจริง ๆ

พิกั ดในรูปหน้าโอเ ชี่ ยน นะคะคุณต าแวะกินข้าว แกจะเ ข็ นขๅยไปเรื่ อ ย ๆ ในเมืองชุมพรค่ะ

Related posts