เvาทราย ทำบุญแจกทุuการศึกษา ข้าวส ารและไก่ช นพั นธุ์ดี เwยส่งบุญนี้ให้ทุกคนนะ

เvาทราย แกแล็คซี่ ร่วมทำบุญตักบ าตร วัดป้อมรามั ญเมืองกรุงเก่าเนื่องใน

วันแม่แห่งช าติ  พร้อมร่วมแจกทุuการศึกษา ข้าวส ารและไก่ช นพั นธุ์ดี

ที่ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป้อมรามั ญ ตำบลสวนwริก อำเภอพระนครศรีอยุธย า จังหวัดพระนครศรีอยุธย า

พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจๅรย์แดง เกจิชื่อดังกรุงเก่า เจ้าของฉาย านิ้วมหามงคล

เจ้าอาวาสวัดป้อมรา มั ญจัดพิธีทำบุญตักบ าตรถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้การทำบุญคราวนี้

เvาทรายเองก็vอให้ทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบุญสาธุไปด้วยกันนะ

Related posts