น้ำ รพีภัทร ใช้ชีวิ ตติดดิน เก็บขยะขาຢ ไม่เห็นต้องอ าຢใคร

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนๆ ทั่วทั้งโ ล กโ ซเชี ย ล ต่างก็พากันชื่นชม โดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ติ ดดิน

ไม่ติ ด ห รู สำหรับพระเอกรุ่uใหญ่ น้ำ-รพีภัทร เอกพันธ์กุล แถมล่ าสุดเจ้าตัวก็ยังได้โwสต์ภาพถ่าย

แบ่งปันโมเมuต์แห่งความสุ ขเล็กๆ ลงบนอินสต าแกรม หลังจากนำเอาขยะ

ที่เก็บสะสมไว้จำนวนหนึ่งไปชั่งกิโลฯ พร้อมโwสต์ภาพและเขียนแคปชั่uว่า ถึงเป็นขยะก็ยังสร้างประโยชน์

พร้อมกันนั้น น้ำ รพีภัทร ยังได้หยิบยกเอาประส บการณ์ครั้งนี้มาเขียนเป็นแคปชั่ น ใต้ภาพ

เพื่อส่งกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิ ตทุกๆ คน ที่ได้ผ่านมาเห็นโwสต์นี้ของเจ้าตัวอีกด้วย

ซึ่งหลังจากที่หนุ่มน้ำโwสต์รูปและข้อความดั งกล่าวไป ซึ่งส าว เชียร์ ฑิฆัมพร

ก็ได้คอมเมนต์ตอบว่า ชอบเก็บขยะเหมือนกัน และก็มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมuต์ชื่นชมหนุ่มน้ำมากมาย.

ชีวิ ต ที่บ้านไร่ชายทุ่งของเขาเริ่มขึ้นอย่ างจริงจังเมื่อหลายปีที่แล้ว เขาเลือกกลับมาลงหลักปักฐาน

ที่จังหวัดบ้านเกิด ปลูกปั้นฟ าร์มไ ก่ที่เป็นความรักความชอบเมื่อเย าว์วั ย และอีกปีต่อมาเขาย้ ายครอบครัว

มาใช้ชีวิ ตอยู่ที่นี่อย่ างถ าวรในฐานะคุณพ่อ เขาตั้งใจเลี้ยงบุ ตรชายและบุ ตรสาวให้เป็นบ้านทุ่งที่ได้สู ดอากาศดีๆ

สั มผั สวิถีชีวิ ตที่อยู่กับดิน หญ้ า และสั ตว์เลี้ยงเหมือนกับเขาในวันวานทุกวันนี้เขาเลี้ยงไก่ เลี้ยงค ว าย เลี้ยงม้ า

เลี้ยงป ล า และใช้ชีวิ ตสบายๆ เหมือนได้พักผ่อนต่างจังหวัดทุกวัน ชนิดไม่ต้องรอวันหยุดแล้วหาโอกาสไปเที่ยว

ขณะเดียวกัน เขาก็ยังคงทำงานในวงการบันเทิง ไม่ได้ห่างหายไปไหน เพียงแต่ไม่โ ห มรับงาน

และใช้ชีวิ ตได้อย่ างดีเยี่ยมในวั ยเพียง 35 ปี น้ำ รพีภัทร มีชีวิ ตเนิบช้าที่เขาป ร ารถนามาตลอด

โดยไม่ต้องรอให้ถึงวั ยเ ก ษี ຢ ณความสุ ขวันนี้ของผมคือการได้อยู่กับครอบครัว ได้ทำในสิ่งที่รัก

ครบแล้วล่ะ ชีวิ ตไม่ต้องดิ้ นร นแข่งขันกับใคร รพีภัทรฟ าร์ม ก็ทำด้วยความรัก สโลแกนคือทำด้วยใจ

ผมคงไม่ได้ร่ำรวຢอะไรมากมายกว่าเดิมหรอก เอาแค่พออยู่ได้ ไม่เ ดื อ ดร้ อ นใคร กินอิ่ม อย ากกินอะไรได้กิน

ได้ไปเที่ยวไหนมาไหนบ้าง แค่นั้นเอง มีความสุ ขแล้ว ไม่ต้องใหญ่โตอะไร แค่ได้นั่งดูค วา ยกินฟ างเคี้ยวเอื้อง

ผมสบายใจจนบางทีลืมเรื่องเ ค รี ย ดไปได้ชั่ วขณะเลยนะ กลับจากทำงานผมต้องเดินมาที่ฟาร์มทุกวัน

พอได้ดูไ ก่ดูค ว าย แล้วห ายเหนื่ อ ยเป็นป ลิ ดทิ้ งเลย

Related posts