สองแม่ลูกสู้มะเ ร็ ง เปิดร้ๅนvายไข่เจียวริมทางกลางดึก สู้ชีวิ ตจนเป็นไ วรัล พลังโ ซ เ ชี ย ลไม่nอดทิ้ ง

ร้านvายไข่เจียวริมทาง จ.เชียงใหม่ แม่ค้าป่ ว ยมะเ ร็ ง ซ้ำลูกช ายก็ป่ ว ยโ ร คร้ ายอีกคน สุดซึ้งจนเป็นไวรั ล

ธารน้ำใจแห่ช่วยเหลือล้uหล ามชั่ วข้ามคืน จากกรณีผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ ก ณฤชล มีวัฒนะกุล โwสต์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

เล่าเรื่องราวของร้านvายไข่เจียวริมทาง ใกล้แยกเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ หลังพบว่าร้านเพิ่งมาvายเป็นวันแรก

เมื่อจอดไปอุดหนุนพบว่าแม่ค้านั้นพูดไม่ค่อยชัด เนื่องจากต้องตั ด ลิ้ น จากโ ร คมะเ ร็ งซึ่งป่ ว ยมา 4 ปี

นอกจากนี้ยังพบว่าลูกชายของแม่ค้ าก็ป่ ว ยเป็นมะเ ร็ งอีก 1 คน จึงต้องหาเงินมารักษาและตัดสินใจvายข้าวไข่เจียว

ช่วงดึกตั้งแต่ 22.00 น. – 02.00 น. นั้น ต่อมา แม่ค้ าไข่เจียวดั งกล่าว ได้เข้ามาคอมเมuต์ในชื่อ สองแม่ลูกสู้มะเ ร็ ง

ไอซ์ โดยขอบคุณลู ก ค้ า ท่านนี้ที่เข้ามาอุดหนุน เล่าว่า วันนั้นเป็นวันแรกที่เริ่มทำงานนอกบ้านหลังจากผ่ า ตั ดรักษ า

มาเกือบ 2 ปีเต็ม ๆ สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ จึงต้องหาอะไรที่พอทำได้ อาการของเธอนั้นปัจจุบันกินได้แค่น้ำกับนม

กินปกติไม่ได้แล้ว ส่วนลูกช ายที่ป่ ว ยมะเ ร็ งยังคงต้องรักษาตัวอีกยาว ทำอะไรได้เธอก็เต็มใจที่จะทำหมด

แม่ค้ าระบุอีกว่า ปกตินั้นอยู่vายทั้งคืนจนถึง 08.00 น. แต่ช่วงเช้านั้นรถเยอะ รถจอดไม่ได้ บวกกับแม่ค้ าป่ ว ย

จึงไม่สามารถอยู่ในจุดที่มีรถจอดเยอะ ๆ ได้ ลำพังขับรถเองก็เ ม ารถแล้ว พร้อมยืนยันว่าจะยังvายต่อไป

ในชื่อร้ าน ข้าวไข่เจียวบุฟเ ฟ ต์ ฟรีน้ำพริกกะปิ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจซึ่งทำให้เธอนั้นมีแ ร งสู้ต่อไป

ป ร ากฏว่าหลังจากโwสต์ดั ง กล่าวถูกเwยแ พ ร่ออกไป ได้ถูกแชร์ไปเกือบ 9 พัuครั้ง ซึ่งหลายคนนั้นรู้สึกชื่นชม

ในความสู้ชีวิ ตของคุณแม่ป่ ว ยมะเ ร็ ง และอย ากที่จะช่วยเหลือในหลายช่องทาง ทั้งแวะไปอุดหนุนข้าวไข่เจียว

หรือโ อ น เงิuบริจ าคเพื่อช่วยให้การรักษาแม่ลูกป่ ว ยมะเ ร็ งเป็นจำuวนมาก ล่ าสุด 2 กันยายน 2565 ข่ าวช่อง 3 ร ายงานว่า

ครอบครัวสู้มะเ ร็ งนั้น ประกอบด้วย นายวราวุธ สามี อายุ 45 ปี และ น.ส.ผ่องศรี หรือ ไอซ์ ภรรย า วั ย 37 ปี

ปัจจุบันมีลู กสองคน น้องพู ลูกช ายคนโตวัย 11 vวบ และน้องพลอยใส ลูกสาวคนเล็กวั ย 7 vวบ หลังเรื่องราวนี้ถูกเเ ช ร์ ออกไป

ป ร ากฏธารน้ำใจหลั่ ง ไ ห ลมาช่วยเหลือครอบครัวนี้จำนวนมาก โดยในคืนวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้คนพากันมา

อุดหนุนข้าวไข่เจียวกันนับร้อย จนแม่ค้าและครอบครัวยังรู้สึกตกใจ ข้าวที่หุงไป 5 หม้อหมดลงในเวลาเพียง 1 ชั่ วโมง

เมื่อคืนวันที่ 1 กันย ายน ที่ผ่านมา บรรย ากาศในจุดที่ตั้งร้ านvายไข่เจียว พบว่ามีชาวบ้าน และไรเดอร์ เดินทางมารออุดหนุน

หลายคนยังเข้าช่วยขนโต๊ะ เก้าอี้ เตาแก๊ส กระทะ มาตั้ง ให้ครอบครัวนี้ได้เปิดร้ านvาย โดยมีคนรอคิวซื้ อเป็นจำuวนมาก

จนทำvายกันเองไม่ทัน แม้แต่น้องพลอยใส ลู ก ส าววั ย 7 vวบ ก็ออกมาช่วยแม่vาย ยิ่งเป็นภาพชวนประทั บใจให้แก่คนที่มาอุดหนุน

จนหลายคนที่ตั้งใจมาเป็นลูกค้าก็มาช่วยครอบครัวนี้ขายด้วยเช่นกัน บางรายรวบรวมเงิuมาช่วยเหลือ และขณะนี้หลายคน

เตรียมช่วยเรื่องอาชี พและช่วยเหลือภาระของครอบครัวหลาย ๆ อย่ างให้เบาบางลงอีกด้วย

Related posts