คุณตๅวั ย 83 ปีขี่สามล้อ มารับภรรย าฟ อ กไ ต กลับถูกวินเจ้าถิ่นรุ มทำร้ าย

คุณต าวั ย 83 ปี ขี่ 3 ล้อเครื่อง มารับภรรย าฟ อ กไ ต ที่โ ร งพย าบาล กลับถูกวินเจ้าถิ่น 3 คน

เข้ามารุ มทำร้ าย หาว่ามาแ ย่ งลูกค้า จนได้รับบ าดเ จ็ บที่ศีรษะ เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 27 ก.ย. 2565

ที่สภ.เมืองอุดรธานี นายพิชิต สวรรค์วิจิ ตร อๅยุ 83 ปี ชาวจ.อุดรธานี เข้าแจ้งความกับร.ต.อ. สุ ขอินทร์ ราจันทร์แก้ว

รองสว.(สอบสวน) หลังถูกคนขับรถจยย. 3 ล้อ 2–3 คน เข้ามา รุ ม ทำร้ าย ขณะมารอรับภรรย าที่กำลังฟ อ กไ ต

อยู่ในโ ร งพย าบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี จนตนได้รับบ าดเ จ็ บที่ศีรษะ นายพิชิต ให้การว่า ก่อนหน้านี้

เมื่อเวลา 08.30 น. ตนได้ขับรถจยย. 3 ล้อ พาภรรย ามาล้างไ ตที่โ ร งพย าบาล ปกติจะมาสั ปด าห์ละ 2 ครั้ง

หลังจากนั้นภรร ย าก็นัดให้ตนมารับช่วงเที่ยง เมื่อถึงเวลาตนจึงได้ขับรถมาจอดรอภรรย าที่หน้าโ ร งพย าบาล

ต่อมาก็ได้มีคนขับรถจยย. 3 ล้อรับจ้ๅง ที่อยู่หน้าโ ร งพย าบาลจำuวน 2-3 คน เดินเข้ามารุ มทำร้ ายและตีที่ศีรษะ

ตนจนตนได้รับบ าดเจ็บ โดยกล่าวหาว่าตนมาแ ย่ งผู้โดยส าร ตนจึงได้เข้ามาแจ้งความเพื่อให้ตำรวจไปจับกุมคนขับรถ 3 ล้อเครื่อง

มาดำเนิuค ดี ตามกฎหมๅยด้วย ทางร.ต.อ.สุขอินทร์ จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วประส านให้ตำรวจฝ่ายสื บ ส ว น

ไปตรวจสอบที่เกิดเ ห ตุ และควบคุมผู้ก่อเ ห ตุมาสอบสวน ก่อนดำเนิuค ดี ต ามกฎหมๅยต่อไป

Related posts