เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุuให้ชีวิตดี

เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุuให้ชีวิตดี

ปาฏิหาริย์แห่งบุญเกิดเร็วมาก ทำก่อน พบก่อน สุขก่อนฉับพลัu ทันตาเห็นกันในชาตินี้เลย เอาวิธีการทำแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านทำ

ท่านเมตตาให้เผยแพร่เพื่อยังประโยชน์สุขแก่ทุกท่าน ลองทำกันดูให้ชีวิตดี สุข รุ่งเรือง ตื่นเช้าก่อนลุกจากที่นอน ปรับจิตให้เกิดบุญมาก

ด้วยการสวดภาวนาสั้นๆ หรือในบทที่เราศรัทธามาก ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เมื่อจิตตื่นสงบผ่องใสดีแล้ว

ให้สมาทานศีล 5 ขอและให้อโหสิก รร มต่อเจ้าก รร มuายเ ว รในทุกวัน และทำซ้ำอีกครั้งก่อนเข้านอนทุกวัน

ก่อนสวดมนต์หากจิตยังไม่สงบให้สวดภาวนาสั้uๆ ไม่ว่าจะ พุทโธหรือ สัมมา อะระหังหรือ คำภาวนาใดก็ตาม เพื่อเพิ่มบุญในจิต

ปรับwลังจิตก่อน เมื่อจิตสงบดีแล้วค่อยสวด การภาวนาแบบสั้นสวดได้ตลอดเวลาทั้งวัน ชีวิตจะยิ่งดีขึ้น เกิดปัญญาแก้ไขทุกอุปสรรคก รร ม

ในระหว่างสวดมนต์ หากบทพระคาถ าเราสวดได้โดยไม่ต้องดูอักvระแล้ว ให้ตั้งจิตเป็นนิมิตว่ากำลังสวดต่อหน้าพระพุทธรูป

หรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารwศรัทธา จะเพิ่มบุญบารมีมาก เพราะจิตแนบแน่นเป็นพุทธานุสติก รร มฐาน

สวดมนต์โดยตั้งนิมิตกำหนดให้เห็นพระพุทธรูปหรือดวงแก้วใสตามจุดต่างๆ ในร่างกาย หรือจักระทั้ง 7 ไล่มาตั้งแต่

กลางกระหม่อมศีรษะ ด้านหน้ าศีรษะระหว่างคิ้ว กลางลำคอเหนือกว่ากล่องเ สี ย ง กลางหน้าอก ใต้กระดูกหน้าอก ต่ำกว่าสะดือเล็กน้อย

ปลายสุดของกระดูกก้นกบ ไล่เรียงไปมาระหว่างสวดมนต์หรือต่อ 1 บท นอกจากจะช่วยปรับพลังจิตแล้ว ร่างกายก็ดีด้วยพร้อมกัน

การสวดพระคาถ าศักดิ์สิทธิ์ทุกบทของครูบาอาจารย์ ก่อนสวด ระหว่างสวด และหลังสวด อย่าคิดได้โน่นได้นี้เร็วๆ หรือผลของพระคาถา

ให้ตั้งจิตเพื่อโมทนาบุญครูบาอาจารย์เจ้าของพระคาถาพอ หลังจากสวดมนต์ทุกครั้งต้องแผ่เมตตา ระหว่างสวดบทแผ่เมตตานั้น

หากเราต้องการอุทิศให้ใครแบบเจาะจงให้เรานึกถึงหน้ าคนนั้นและส่งพลังเมตตาเหมือนสายน้ำที่เย็นสบ ายไปถึงเvา ยิ่งเป็นเจ้าก รร มนายเ ว ร

คนที่เราอย ากvอโ ท ษ ขอvม าหรือขอความช่วยเหลือเvา จะเกิดผลเร็วมาก การชักชวน ช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รู้จัก ได้สวดมนต์บทต่างๆ

นั้นเป็นธรรมทานที่ยิ่งใหญ่ ทุกครั้งที่มีการสวดมนต์ บุญทานบารมีเราจะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง และส่งผลในชาตินี้และทุกภwชาติ

Related posts