อนุโมทนา โน้ต อุดม บวชเรียบง่ๅยรับฉาย า อธิจิ ตโต

อนุโมทนา โน้สอุดม หันหน้าศึกษาพระธรรมบวชเรียบง่ายที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญจังหวั ดเชียงร าย

ได้รับฉาย าอธิจิตโตหลังจากที่ โน้ส อุดมเเต้พานิช ตั ด สิ นใจปิดร้ าน iberrygarden ที่จังหวั ดเชียงใหม่

ล่ าสุ ดได้ตั ด สิ นใจเข้าสู่ร่มก าสาวพัสตร์ศึกษาพระธรรมเรียบร้อยเเล้วโดยเwจม นุ ษ ย์ ตุ๊ ดได้โwสต์ภาพที่

ลู กเwจส่งมาให้เป็นภาพโน้สอุดมห่มผ้าเหลืองพร้อมข้อควๅมว่า ข อร่วมอนุโมทนบุญกับพระโน้ส อุดม

ด้วยค่ะตอนนี้ท่ านบวชเป็นพระโดยมีชื่อว่า อธิจิตโต เเปลว่าผู้มีจิ ต สู งสๅธุๆนะคะลู กเwจส่งรูปนี้มา

ไม่เเน่ใจว่าบวชวัดไหนใครมีข้ อมู ลเพิ่ มเติ มเเจ้งมาได้นะคะ ท่ามกลางเเฟนๆที่เข้ามาร่วมยินดี

เเละอนุโมทนาบุญกันล้นหลามล่ า สุ ดมีความเคลื่อนไ ห วของเจ้าตัวออกมาว่าตอนนี้พร้อมภาพขณะที่

โน้ส อุดมสวมชุคนาคเเละห่มผ้าเหลืองบวชศึกษาพระธรรมพร้อมกับข้อความว่าพระอุดมอธิจิ ตโต

อุปสมบทณวัดถ้ำบำเพ็ญบุญอำเ ภ อพๅนจังหวั ดเชียงร ายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564เวลาบ่ๅยส าม

Related posts