ร่ วมอนุโมทนาบุญ เเอu สิเรียม ทำบุญnอดกฐินพร้อมกับส ามีชๅวอังก ฤ ษ

เเอน สิเรียม สวมชุดไทยงามสง่า เดินทางร่วมทำบุญทอดกฐินพร้อมกับส า มี เเฟuค ลั บ ร่วมอนุโมทนาบุญ

นักเเสดงสาวรุ่uใ ห ญ่ เเอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ เพราะเ ธ อคือสายบุญตัวจริงมากๆ หากใครเป็นเเฟuค ลั บ

ของเ ธ อจะเห็นภาพของเ ธ อร่วมบุญอยู่บ่อยครั้ง ล่ า สุ ด กับประเพณีทอดกฐินของพุทธศาสนิกชน เเอน สิเรียม

ได้เดินทางไปร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดใหม่อยู่ส งั ด จังหวัดชลบุรี โดย เเอน สิเรียม ได้ลงภาพไว้พร้อมกับเขียน

บอกเล่าถึงงานบุญนี้ว่า ทำบุญทอดกฐินวัดใหม่อยู่ส งั ด ตำบลบางเ ส ร่ อำเภอสั ต หี บ จังหวัดชลบุรี ขอผลบุญกุศล

ในครั้งนี้ส่งผลให้กัลย าณมิตรทุ ก ท่ าน มีเเต่ความสุขความเจริญ หน้าที่การงานเจริญรุ่ งเรื อ ง สุขภาพเ เ ข็ งเ เ ร ง

ทุกๆ ท่านด้วยเทอญเเละการมร่วมบุญทอดกฐินครั้งนี้เ ธ อไม่ได้มาคนเดียวควงคู่กับ จัสติน เทดด์ ส า มีช า วอังก ฤ ษ

ต้องบอกว่าเป็นภาพบุญที่น่าประทับใจมากๆ นอกจากนี้ เเอน สิเรียม มากับชุดไทยก็สวมงามสง่ามากๆ เช่นกัน

Related posts