พาลู กเs่s่อuมา 10 ปี เอาเ ศ ษไม้มาทำกระท่ อ มอาศัย

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีข่าวสุดน่าส งสา รจากประเทศลาว ฝั่ งเพื่อนบ้านของเรามาฝากกันค่ะ

เมื่อยูทูปเบอร์ใจบุญชาวลาวช่อง เตียงทอง channel ได้เผยเ เ พ ร่คลิ ป วิ ดิโอ ที่มีชาวบ่านเเนะนำมาว่า

มีครอบครัวหนึ่ง ได้เ ร่ ร่อ น มาปลูกบ้านกลางป่า ผู้เป็นเเม่ ชื่อ เเตน อายุราวๆ 38 ถึ ง 40 ปี มีลู ก 5 คน รวม 6 ชีวิ ต

ในบ้านหลังเล็กๆ นี้ ชีวิ ตไม่มีอะไรเลย สภๅพบ้านเป็นกระท่อม เอาเ ศ ษไม้มาประติดประต่อพอให้มีที่นอนเท่านั้น

ส่วนที่ดินเป็นของฝั่ งสามี พี่น้ อ ง ญ าตสามีให้อาศัยอยู่ ร่ างก ายก็มาไม่เเข็งเเ ร งอีก ทำงานหนักๆ ไม่ค่อยได้

เงิ นเเต่ละวันไม่พอซื้ อข้าวกิu บางวันก็ต้องเเ บ กหน้าไปขอพี่ น้ อ ง ชาวบ้านเเถวนั้นกิu

เเม้เงิ นจะส่งลู กเรียนก็ไม่มี เมื่อก่อนทำอาชี พก รี ดย าง 10 กว่าปี ก็ได้เงิ นพอเลี้ยงชีวิ ตนิดๆ หน่อยๆ

เเต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเเล้ว เนื่องด้วยร่ า งก า ยไม่ค่อยเเข็งเเ ร ง ชี วิ ตนี้ช่างลำบ าก เเสนเ ข็ ญเช่นนี้หนอ

ใช้ชีวิ ตเ ร่ ร่ อ น ทำงานไปเรื่ อ ยๆ เเต่ก็ยังไม่พอใช้อยู่ดี น่าเว ท น าจริงๆ สุดท้ายยูทูปเบอร์ผู้ใจบุ ญก็ได้มอบเ งิ น

ช่ ว ยเหลือครอบครัวนี้เเเล้ว ซึ่งก็มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมทำบุ ญมาอีกที ขอขอบคุนผู้ใจบุ ญ ขอให้บุ ญกุศลหนุนนำ

ที่ได้ช่ ว ยเหลือครอบครัวที่เเสนย า ก จ น เพื่อนมนุ ษย์ด้วยกันนี้ด้วยนะคะ สๅธุๆ

Related posts