ปู่ทวด 5 แผ่นดิน วั ย 103 ปี ร่ างก ายยังแข็งแ ร ง เดินแ บ กจอบขุ ดดิน ปลูกผักทุกวัน

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามเรื่องราวของทวด 5 แผ่นดิน อายุ 103 ปี ชาว จ.สงข ล า ร่ างก ายยังแข็งแ ร ง

เดินแ บ กจอบขุ ดดิน ปลูกผักกินเองทุกวัน เผยเ ค ล็ ดลั บ กินผักกินป ล า อย่ าเ ค รี ย ด

ณ ที่บ้านบ่ อแพ ม.12 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงข ล า มีคุณทวดอายุยืนคนหนึ่งชื่อว่านายเหลาะ ห มั ดศิริ

มีอายุถึง 103 ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2460 เป็นคุณทวด 5 แผ่นดิน

คุณทวดเหลาะ หรือชื่อที่ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นชาวไทยมุสลิมเรียกกันว่า โต๊ะชายเหลาะ

ปัจจุบันสุ ขภาพร่ างก ายแข็งแ ร งมาก มีเพียงหูต าที่ฝ่ าฟ า งไปบ้าง แต่ยังเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ไม้เ ท้ า

ที่สำคัญเป็นคนที่อ าร มณ์ดี ยิ้มให้กับทุกคนที่มาเยี่ยม ตลอดชีวิ ตไม่เคยเข้าโ ร งพย าบ าล

ทุกวันนี้ยังถือจ อ บออกไปขุ ดดินปลูกพืชผักสวนครัวที่ข้างบ้านไว้กินเอง แถมยังใช้จอบขุ ดดินถ ากหญ้าได้คล่องแคล่วมาก

และอาจจะแข็งแ ร งกว่าคนที่อายุน้อยกว่าบางคนอีกด้วย

นายดนกิบหลี ห มั ดศิริ อายุ 60 ปี ลูกชาย กล่าวว่า พ่อแข็งแ ร งมาก เคยได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่มีสุ ขภาพร่ างก ายแข็งแ ร ง

พ่อไม่มีโ ร คประจำตัว ไม่เคยเ จ็ บป่ ว ຍหรือเข้าโ ร งพย าบ าล กินได้ทุกอย่ า งและใช้ชีวิ ตประจำวันช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ

ทั้งกินอยู่หลับนอน แม้จะอยู่บ้านคนเดียว และเป็นคนอ าร มณ์ดีไม่เคยเ ค รี ย ดเลย

นายดนกิบหลี กล่าวต่อว่า พ่อมีลูก 6 คน คนโตอายุ 70 ปี ส่วนตนเป็นลูกคนเล็ก อายุ 60 ปี

ก่อนหน้านี้พี่ของตนได้เ สี ຍชีวิ ตไปแล้ว 2 คน ส่วนเ ค ล็ ดลั บที่พ่อแข็งแ ร งมากคือการกินผักกินป ล าเป็นหลัก

และสมัยก่อนเคยทำไ ร่ทำนาแม้แต่ปัจจุบันก็ยังคงหยิบจอบออกไปปลูกผักข้างบ้าน เป็นการออกกำลังก ายไปในตัว

เพราะเป็นคนที่อยู่เฉย ๆ ไม่ได้ ทำให้ร่ างก ายแข็งแ ร งไม่มีโ ร คภั ย

ด้านนายเหลาะ เผยว่า ตนมีร่ างก ายแข็งแ ร งมาตั้งแต่หนุ่ม ๆ แล้ว ตนเคยทำนา เลี้ยงวัว สมัยนั้นวัวยังตัวละ 35 บ าท

อยู่เลยแม้แต่บ้านหลังนี้ตนต้องแ บ กไม้จากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อมาสร้างบ้านด้วยตัวเอง

Related posts