โก๊ะตี๋ ขยันทำงานเก็บเงิuสร้างบ้านให้แม่

จากน้ำพักน้ำแ ร ง หลังทำงานเก็บทุนเพื่อซื้ อหลังนี้ให้แม่ การตกแต่งบริเวณสวนหน้าบ้าน

ก็ปูพื้นด้วยกระเบื้องลายหินธรรมช าติมีศาลานั่งเล่นเล็ก ๆ ริมรั้ว บรรย าก าศดูร่มรื่นด้วยร่มเ ง าจากต้นไม้ใหญ่

พร้อมกับความสดชื่นของสีสันจากด อ กไม้เล็ก ๆ ส่วนภายในบ้านก็ดูอบอุ่นน่ารักเหมาะกับครอบครัวเล็ก ๆ

ตอนเล็กๆ แม่เลี้ยงโก๊ะตี๋มาอย่ างไรคะ ตั้งแต่เล็กแม่ก็จะสอนหนูทุกอย่ าง สอนให้หาทุuเพราะบ้านเราจน

แม่จะสอนทำมะม่วง มะยมแช่อิ่ม แล้วหนูก็จะเอาไปขายที่โ ร งเรียน ขายได้ทุนก็จะเอามาให้แม่

โก๊ะตี๋ต้องสู้ชีวิ ต เล่นลิเกหาทุuเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่เล็ก ๆ แ ก ร่ งมากเลยนะคะ

หนูเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุสิบสาม ส่งทุuให้พ่อให้แม่ซื้อวัว

แม้หนูจะยังเล็ก แต่ความรับผิดชอบและความคิดของหนูเหมือนคนอายุสี่สิบห้าสิบ

บอกตามตรงว่า หนูโ ค ต รเหนื่ อ ยเลยชีวิ ตของ ขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนกราฟ แบบว่าขึ้นสูงสุด

แล้วก็ตกลงต่ำสุด หนูเหนื่ อ ยจริง ๆ กับชีวิ ตที่ผ่านมาชีวิ ตช่วงแรกหนูอยู่ต่างจังหวัด

มีทุนจากการเล่นลิเกมาสร้างบ้านให้แม่ ชีวิ ตก็ไต่ขึ้นสูงจนกระทั่งมาเจอลิเก

คณะธนรักษ์บำรุง เข็มเพชร เขาก็ให้บุ ตรชายมาเล่นเป็นพระเอกคู่กับหนูซึ่งเป็นตัวตลก

หนูส่งให้แม่เดือนละสามพันห้า ชีวิ ตก็ดีขึ้นมาอีก ช่วงนั้นหนูมีทองใส่เต็มคอเลย โอ้โฮ งานแน่นเอี้ยดทุกวัน

ทุกวันนี้ความสุ ขของโก๊ะตี๋คืออะไรคะ “ความสุ ขของหนูก็คือการได้เห็นคนอื่นมีความสุ ข

การได้มอบความสุ ขให้กับคนรอบตัวเช่น แม่ ประช าช นคนดู ทุกวันนี้หนูเป็นหลักของครอบครัว

ภาระที่ต้องรับผิดชอบยังมีอีกเยอะ ต้องดูแลผ่อนบ้านให้พี่ชายคนกลาง

ดูแลทุกอย่ าง ทุกเรื่อง ส า ร พัด ถามว่าเหนื่อยไหม หนูเหนื่ อ ยนะ แต่ทุกครั้งที่กลับบ้านแล้วมาเจอแม่

ต่อให้ไปสู้ข้างนอกมาเหนื่ อ ยแค่ไหน หนักขนาดไหน พอแม่ถามว่า เหนื่ อ ยไ ห ม

เราก็พูดไม่ได้ว่าเราเหนื่ อ ยได้ยินคำพูดของแม่แค่นี้ก็ทำให้หนูห ายเหนื่ อ ยและมีพลังใจขึ้นมาทันทีสุดท้าย

Related posts