ล่ าสุด ยอด นครนายก อดีตตลกดัง

หลายคนบางทีอาจจะจำได้ดาราตลกชื่อดังในอดีต นายยอด นครนายก หรือ นายสมัคร ผลประเสริฐ

นายยอด นครนายก ป่ ว ยหนักรวมทั้งมักจะอยู่บ้านเพียงคนเดียว เนื่องจากว่าลูกๆรวมทั้งภรรย า

ต้องออกไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชี พของแต่ละคน นายยอด ไม่มีเงิuติดตัวมาเลยสักบาทเดียว

เงิuในบัญชีที่เคยสะสมมาเมื่อครั้งเล่นตลกก็ไม่มีติดบั ญ ชี เลยรวมถึงยังมี โ ร คประจำตัวเส้นเ ลื อ ดในส ม อ งตี บ

และความดันโ ล หิ ตสูงจะต้องดูแลกันไปตามมีตามเกิดเนื่องจากครอบครัวของตนก็ต้องเช่านาเขาทำอยู่

พี่ชายมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 600 บ าท ภรรย ารวมทั้งลูกๆให้บ้างแต่ก็ไม่เพียงพอ

เงินที่สะสมเอาไว้ก็หมดไป ตัวเองก็จะต้องสู้ทนเพราะรักพี่ชายมาก ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี

ขณะที่ยอด นครนายก พูดว่า ตนโด่งดังมาจากการเล่นตลกเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับประช าช นมากว่า 40 ปี

โดยได้ตั้งวงตลกชื่อว่า ยอด นครนายก ร่วมกับ แดน บุรีรัมย์ ตุ๊ยตุ่ย และก็ สีแพร โด่งดังมาแล้ว

จากนั้นก็ได้แยกย้ ายกันไปประกอบอาชี พอื่น รวมทั้งยังไม่เคยได้เจอหน้ากันอีกเลยจนทุกวันนี้

หลังจากเลิกเล่นตลกได้หันไปเอาดีทางการเมืองท้องถิ่นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2535 โดยเป็นรองนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองคูคต จ.ปทุมธานี โดยมีนายประเทือง โนทะกะ เป็นนายกในสมัยนั้น รวมทั้งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารของเทศบาลฯ ตนก็เลยตกงานเรื่อยมา รวมทั้งยังมีโ ร คประจำตัว เงินที่เก็บสะสมเอาไว้ก็จะต้องนำมาใช้จ่าย

เพื่อเป็นค่ารักษ าตัวเองจนกระทั่งหมดไป ตอนนี้มีเพียงเบี้ยยังชี พของผู้สูงอายุเดือนละ 600 บ าทเท่านั้น

ส่วนบ้านของตนที่ อ.ลำลูกก า จังหวัดปทุมธานี ก็ได้ยกให้ลูกไป ส่วนภรรย าคนปัจจุบันนี้ของตนเองก็ยังทำงาน

อยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่งใน จังหวัดปทุมธานี ก็ส่งเงินให้ใช้บ้าง แต่ว่าไม่มากนัก ตอนนี้ก็ได้น้องสาวดูแลอยู่

Related posts