จา พนม ห อ บเงิuล้ านกลับบ้านเกิด

คุณ จา พนม ยีรัมย์ กับภาพบ้านเกิดของเขา ห อ บเงิu 50 ล้ านง้อแม่สำหรับ พี่จา พนม ต้องบอกเลยว่า

หลายคนนั้นรู้จักเขาอยู่แล้วนะคะพระเอกส ายบู๊ที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศ สำหรับผลงานที่โด่งดัง

ของเขานั้นไม่มีใครที่ไม่ดูอย่ างแน่นอน กับ ภาพยนตร์ดั งเรื่อง องค์บ าก , ต้มยำกุ้ง , องค์บ าก 2 – 3

และ Fast & Furious 7 ก็ต้องบอกเลยว่าด้วยฝีมือการแสดง และ ความสามารถของ พี่จา พนม นั้นไม่ธรรมดา

ทำให้เขานั้นได้กลายเป็นนักแสดงฮอลลีวูด โดยเขานั้นได้รับบทเป็นนักแสดงนำครั้งแรก ในเรื่อง Monster Hunter

ก็ต้องบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของ พี่จา พนม นั้นคือ ศิลปะการป้องกันตัวของเขา ที่ทำให้เขานั้นมาถึงในปัจจุบันนี้

ในเรื่องของการแสดงต้องบอกเลยว่าเขานั้นประ ส บความสำเร็จอย่ างมากเลยค่ะได้ร่วมงานกับภาพยนตร์จีนเรื่อง

ดีเทคที ฟไชน่าทาวน์ ภาค 3 อีกด้วย ต้องบอกเลยว่าเขานั้นสามารถโ ก ยรายได้ที่เรียกได้ว่าทุ บสถิติประวัติศ าสตร์หนังจีน

ทำเงินทั่วโ ลกไปมากกว่า หกร้อยแปดสิบหก ล้ านเหรี ย ญ สหรัฐอเมริก าประม าณ 21,266 ล้ านบ าทสำหรับชื่อ

ในการแสดงระดั บสากลของเขานั้นใครๆ ก็เรียกเขาว่า โทนี่ จา ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงภาพยนตร์แอ็คชั่น

ที่มีความสามารถทั้งศิลปะการป้องกันตัว ทั้งศ าสตร์ตะวันตก และ ตะวันออกชำนาญในการบู๊อย่ างมาก และ

เขายังออกกำลังก ายได้หลากหลายศ าสตร์อีกด้วยก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเขานั้นจะโ ด่งดั งมากสักเพียงใด

แต่เขาก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเอง ล่ าสุด เขานั้นได้กลับมายังบ้านเกิดของเขาที่ จ.สุรินทร์ กลับมาใช่ชีวิ ตอย่ างเรียบง่าย

กับครอบครัว และ เขานั้นยังอั ปเ ด ตให้เห็นถึง บรรย ากาศของบ้านเกิดเขาอีกนะคะต้องบอกเลยว่า เขานั้นมีทาย าทถึง 2 คน

มีชื่อว่า น้องจอมขวัญ และ น้องเรือนแก้ว โดย พี่จา พนม เขานั้นได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดมาดื่มด่ำความธ รรมช าติ

ทุ่งนาของเขาที่เขียวชอุ่ม และ เขานั้นได้โพสต์ภาพทุ่งหน้าพร้อมภรรย าเอาไว้ และ เขียนแคปชั่นไว้ว่าสูงสุดคืนสู่สามั ญ

ต้องบอกเลยว่า เขานั้นใช้ชีวิ ตแบบพอเพียงสุดๆ เลยนะคะ และ ในปัจจุบันเขานั้นก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง 3 ครั้ง

ตั้งแต่ที่กลับมาอยู่ที่ประเทศไ ท ยในปัจจุบันเขานั้นมีชื่อว่า ทัชชกร ยีรัมย์ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนเพื่อเสริมความปั ง

ในชีวิ ตนะคะกลับบ้านเกิดมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่ างแน่นอนค่ะ เพราะเขานั้นหอบเงินล้านมาง้อคุณแม่ 40 ล้ านบ าท

ที่ยกให้กับคุณแม่ และ ได้กราบvอขม าแม่ พร้อมทั้งทำบุญให้กับ คุณพ่อของเขาอีกด้วย

Related posts