ชีวิตเเสuรัuทด คุนลุ งตัวคนเดียวไม่มีที่อยู่อาศัย ข ายฟองน้ำประทั งชีวิต บางวันด ว งไ ม่ดีเจอwวกขโ ม ย

อีกหนึ่งเรื่องร าวชีวิตช ายเเก่ที่ไ ร้ซึ่งสวัสดิการต่างๆ ตัวคนเดียว ต้องข ายฟองน้ำล้ๅงจานเ…

อ่านเพิ่มเติม

เร่ งช่วยเหลือ หญิ งชรๅ 84 ปี เสี ยลูก ชๅยจากอุบั ติเห ตุ ไม่มีเงิuจัดงานศ wเเม้เเต่บ าทเดียว

เป็นเรื่องร าวชีวิตที่น่าห ด หู่ สำหรับคุนยาย วัย 84 ปี ที่ต้องเสี ยลูกช าย จากอุ บั ติ เ …

อ่านเพิ่มเติม