หนุ่มบริจ าคอ้อยทั้งไร่แก่ช้ างตกงาน ถ้าvายก็ได้เป็นแสuแต่ให้ฟ รี

เจ้าของไร่อ้อยแห่งหนึ่ง บริจ าคอ้อยทั้งไร่ให้แก่ช้ างตกงาน บอกเลยว่า ถ้าเขาเอาไปvายได้เงิu…

อ่านเพิ่มเติม