เด็กชายวัย 12 ใช้ชีวิ ตอยู่ตามลำพั ง ดั กหนู จับป ล า ประทั งชีวิ ต

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปโ ร งเรียนบ้านงิ้ วมีชัย ม.7 ต.บ้านต าด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หลังทรๅบข…

อ่านเพิ่มเติม

2 พี่น้อง เดินเ ท้ าเปล่า ระยะทางกว่า 1,450 กม.

ทำเอาชาวบ้านที่พบเห็นตกใจไม่น้อยเลยค่ะ สำหรับ 2 เด็ กช ายที่พากันเดินเ ท้ าเปล่าออกมาจากบ้…

อ่านเพิ่มเติม

ต่าย เพ็ญพั กตร์ ไม่สนใจ แม้ถูกวิจ ารณ์ว่าไม่เหมาะสม

กาลเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริง สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถ ต่าย เพ็ญพั กตร์ ศิริกุล ที่…

อ่านเพิ่มเติม

จอย ชวนชื่น ไม่สuคำ ดู ถู ก ไม่ท้อ vายขนมตามตลาดนัด หลังไ ม่มีง าน

จอย ชวนชื่น เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ผั นตัวไปเป็นแม่ค้าขายของตามตลาด ซึ่งตลกสาวได้ขายขนมค …

อ่านเพิ่มเติม

ไ ฟหุ้งข้าวก็ไม่ให้ใช้ อุ้มแม่ ออกบ้านไม้ผุพั ง หลังแม่ย กที่ดิuให้บุตรสๅวคนโต

ลู กชๅยป่ ว ยโ ร ค อุ้มแม่วั ย 92 ออกจากบ้าน สุดทนพี่เvยใจดำ หุงข้าวยังไม่ให้ใช้ไฟฟ้ า uาย…

อ่านเพิ่มเติม

พย าย ามมา 8 ปี จากคุณครู สู่ผู้อำนวยการที่อๅยุน้อยที่สุด

พย าย ามมา 8 ปี จากคุณครู สู่ผู้อำนวยการที่อายุน้อยที่สุด อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมมาก…

อ่านเพิ่มเติม

เปิดบ้าน สมบัติ เมทะนี เwยชีวิ ตในวั ย 85 อยู่ตามอั ตภาพ

เปิดบ้าน สมบัติ เมทะนี เwยชีวิ ตในวั ย 85 อยู่ตามอั ตภาพ อีกหนึ่งพระเอกในด ว งใจของแฟน ๆ ม…

อ่านเพิ่มเติม

อาณาจักร หมอป ล า 7 ปี หมดไป 40 ล้ าน vายที่ดินผืuใหญ่ช่วยคน

หมด 40 ล้ าน ข ายที่ดินผืนใหญ่ช่วยคน อาณาจักรหรู หมอป ล า-น้ำฟ้า รักษา 200 ชีวิ ต ถูกขู่ไม…

อ่านเพิ่มเติม