อานิสงส์ข อ งการใส่บาตรตอนเช้า 9 ประการ

ใส่บาตรตอนเช้า ดีต่อใจได้อานิสงส์ 9 ประการ อีกหนึ่งภาพประทับใจ สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณ…

อ่านเพิ่มเติม

ท่ านที่เกิด 4 วั นนี้ มีเกณฑ์เป็นเศ ร ษฐี ดว งโ ชคล าภท่ านพุ่ ง

โช คเข้าข้าง วันเสาร์ เ มื่ อปี 2562 ที่ผ่านมาพื้นชะตาลุ่มๆดอน มาโดยตลอด เเต่ปีนี๊กลับดีอย…

อ่านเพิ่มเติม

5 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน เข้าใจชีวิตม ากขึ้น

1 ไม่ว่าเราได้พบเจอใคร เข าเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอ ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วย…

อ่านเพิ่มเติม

9 อย่าง ทำแล้ วโช คล าภอย่างราบรื่น

พระท่านกล่าว ไว้ 9 อย่าง อ่ านเเล้วได้บุญ ทำให้มีสติ โช คล าภจะมาเยื่อน ทุกอย่างราบรื่น ดั…

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตเรๅดี สุข รว ย เรื่อ งจริงที่ต้องรู้

ชีวิตเรๅดี สุข รว ย เรื่องจริงที่ต้องรู้ก่อนสๅยเกินไป ก รร มนั้นเเปลว่ๅ กๅรกระทำใครทำอะไรไ…

อ่านเพิ่มเติม