เเกงผักหวาน ใส่ไข่ ม ด เเดง

ส่วนผสม

ไข่ม ด เเดง 100 กรัม

ผักหวาน

พริกเเห้ง

กระเทียม 4 กลีบ

หoมเเดง 2 หั ว

ตะไคร้ซoย

กะปิ 1 ช้อนช า

เกลือ 1 ช้อนช า

น้ำเปล่า

วิ ธี ก า ร ทำ

โvลกพริกเเห้ง กระเทียม หoมเเดง ตะไคร้ซoย กะปิ และเกลือให้ละเอี ย ด และเข้ากันดี ตั้งหม้อใส่น้ำพอประม าณ

ใส่พริกเเกงที่ตำไว้ลงไป หลังจากนั้นให้ใส่ผักหวานลงไปต้มจนสุ ก ใส่ไข่ม ดเเดงลงไป ต้มต่อจนกว่าทุ ก อย่ างจะสุ กดี

หลังจากนั้นก็ตั กเสริ ฟ  สุ ดนั วเมนูนี้เสิ ร์ ฟได้เลย เป็น การทำอาห าร สุ ด ง่ าย

Related posts