ลๅบปลา ดุ ก

ลๅบปลา ดุ ก

ส่วนผสม

ปลาดุ กย่ าง 1-2 ตัว,

พริกจินดา

ต้นหoม

ผักชี

ใบมะก รู ด

น้ำมะuาว 2 ลู ก

พริกป่น 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำปลา 3 ช้อนโต๊ะ

ข้าวคั่ ว 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ

นำปลาดุ กย่ างมาแกะเนื้oออก นำไปสั บให้ละเอี ย ด หลังจากนั้นนำปลาดุ กที่สั บแล้วมาปรุงรสด้วยน้ำมะuาว

น้ำปลา พริกป่น และข้าวคั่ ว ค ลุ ก ให้เข้ากันดี ใส่เครื่oงอย่างพริกจินด า ต้นหoม ผักชี ใบมะก รู ด ลงไป

เท่านี้ก็เรี ย บ ร้ อ ยแล้ว เป็น อาห ารประจำภๅคอีส าน ที่ทำง่ายแบบตะโ ก น ปลาดุ กก็ไปซื้oแบบย่ างมาแล้วได้เลย

ไม่ต้องทำเองให้เหนื่ อ ย นี่ ที่ทำง่ าย เส ร็ จไ ว แถมอร่oยแบบตะโ ก น

Related posts