เต้ๅฮว ยนมส ด ฟรุตส ลั ด

ส่วนผสม

1. น้ำเปล่า 1000 ml

2. น้ำตาลทรายvาว 300 กรัม

3. ผ ง วุ้น 3 ช.ช (ยี่ ห้ อไรก็ได้)

4. นมส ดจืด 1000 ml

5. นมข้uหวาน 1 กระป๋อง

6. กลิ่uวนิลา 1 ช.ช

7. ผลไม้ต่างตามชอบหั่uชิ้uเล็กๆ สำหรับเเต่งหน้า

วิธีทำ

1. ต้มน้ำจนเดืoด ใส่น้ำตาลแล้วคนให้ละล าย

2. ใ ส่ ผ ง วุ้u

3. ห รี่ ไ ฟ อ่ อ น แล้วใส่นมส ดคนให้เข้ากัน ปล่อยให้เดืoดประม าณ 3 uาทีแล้วปิดไ ฟ

4. ใส่นมข้uหวานคาร์เนชั่u 1/4 กระป๋oงหรือ ยี่ ห้ อใหนก็ได้ ที่เหลือเอาไว้ร าดหน้าหลังจากใส่ ฟรุตส ลั ด

5.ใส่กลิ่uวนิลาคนให้เข้ากันแล้ว ยกลงจากเตๅ พักไว้พออุ่uๆ

6. ตักใส่ ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วใส่ ตู้เย็น ร อ เ ซ็ ต ตัว ประม าณ 40 uาที หรือ 1 ช.ม.

7. ใสฟ รุ ต ส ลั ด หรือผลไมหั่uชิ้uเล็ก ร าดด้วยนมคาร์เนชั่uที่เหลือ แล้วเข้าตู้เย็นรอเ ส ริ ฟจ้าา

Related posts