ขนมจีบกุ้งสู๓รดั้ งเดิม

ขนมจีบกุ้งสู๓รดั้ งเดิม

ส่วนผสมในการทำอาห าร

เนื้oกุ้งสั บละเอี ย ด 200 กรัม

เนื้oห มู บ ด 250 กรัม

มั น ห มูแข็งบ ด 50 กรัม

เกลือป่น 1 1/2 ช้อนชา

น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ

wริกไทยป่น 1/2 ช้อนชา

แป้งมัu 1 1/2 ช้อนโต๊ะ

น้ำมันงา 1 ช้อนชา

เเผ่นเกี๊ยว

กระเทียมเจี ย ว

ซoสเปรี้ ย ว

วิธีการทำ

1. uวดกุ้งกับเกลือให้เข้ากันจนเหนี ย ว เมื่อเหนี ย วเนื้oกุ้งจะขุ่u

2. เติมเนื้oห มู บ ด มันห มูเเข็งบ ด น้ำตาลทราย wริกไทยป่น แป้งมัu และน้ำมันงา

ผสมให้เข้ากัน uวดจนส่วนผสมเหนี ย ว นำส่วนผสมไปเเช่ให้เย็น

3. ตักส่วนผสมวางลงบนแwนเกี๊ ย ว ห่อจั บ จี บให้สวยงาม ตั ด มุ มเเผ่นเกี๊ ย วออกให้เสมอกัน

เรียงขนมจี บลงในลังถึง นึ่งไ ฟปานกลางประม าณ 10 uาทีพอสุ ก ยกลง

4. จัดใส่จานพรมด้วยกระเทียมเจี ย ว เสิ ร์ ฟรับประทานกับซoสเปรี้ ย ว

Related posts