อนุโมทนาบุญ ศิริพร จัดอุปสมบnหมู่ฟ รี ณ วัดป่ าสว่ๅงธรรม อุดรธานี

ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ ศิริพร เดินหน้าสร้างบุญมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ พี่uาง ศิริพร อำไพพงษ์

นักร้ อ ง ลู ก ทุ่งอีสานเเละหมอลำซูเปอร์สตาร์หญิงชาวไnย ซึ่งมีผลงานเพลงซิงเกิลล่ า สุ ด

ผู้หญิ ง หล า ย มื อ ประกาศหาคนที่มีจิ ตศรัทราในพุทธศาสนา ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดป่ าสว่างธรรม

หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติ ด ป ากว่า วัดศิริพร อำไพพงษ์ บ้านดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

งานนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 สำหรับการจัดอุปสมบทหมู่ของวัดป่าสว่างธรรม ซึ่งเมื่อปีที่เเล้วมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท

มากถึง 100 รูป โดยมี เเต่ในปีนี้ทางเจ้าภาพไม่ได้มีกำหนด นอกจากนี้ยังมีนักร้ อ งดาราชื่อดั งไปร่วมเเสดง

ฟ รี คอนเสิร์ตในวันเลี้ ย งฉลองน าค นำทีมโดยเจ้าภาพ ศิริพร อำไพพงษ์ เรียกว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่นักร้ อ ง ดั ง

ตั้งใจจัดขึ้นเป็นประจำทุ กปี ปริมาณของ ความสุข ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำน ว น ของ สิ่งดี ๆ ที่เราได้รับ เเต่อยู่ที่

มุมมอง ของเราที่มีต่ อ สิ่งเหล่านั้น

Related posts