จำได้ไ ห ม ด.ญ.วัลลี เด็กยอดกตัญญูในตำนๅน ยังมีชี วิ ต

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2524 หรือเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ชื่อของ เด็กหญิงวัลลี เป็นที่รู้จ…

อ่านเพิ่มเติม

บุ๋ม ปนัดดา ลุยน้ำท่ วมสูง แจ กอาหารชาวบ้านน้ำท่ วมขั ง 1 เดือนแล้ว

บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี ลงพื้นที่น้ำท่ วม จ. อยุธยา ที่น้ำท่ วมขั งมา 1 เดือนแล้ว โดยได้ลงมื…

อ่านเพิ่มเติม