บุ๋ม ปนัดดา ลุยน้ำท่ วมสูง แจ กอาหารชาวบ้านน้ำท่ วมขั ง 1 เดือนแล้ว

บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี ลงพื้นที่น้ำท่ วม จ. อยุธยา ที่น้ำท่ วมขั งมา 1 เดือนแล้ว

โดยได้ลงมือทำอาห ารเองและลุยน้ำไปแจ กอาห ารพร้อมถุงยังชี พ


โดยวันนี้ 11 ก.ย. 2565 บุ๋ม ปนัดดา โwสต์ไอจีว่า โ ร ง ครัวเริ่มกันแต่เช้า

ข้าวกะเพราไข่ต้ม พร้อมถุงยังชี พ ให้ตามบ้านผู้สู งอ ายุและผู้ป่ ว ย ติ ด เตียง

อยุธยา แถวบางบาลน้ำท่ วมขั งมา 1 เดือนแล้ว


แม้ว่าระดั บน้ำจะไม่สู งเท่าคราวก่อน แต่สำหรับผู้สู งอ ายุและผู้ป่ ว ย ติ ด เตียงใช้ชีวิต

ลำบ ากมาก จึงควรได้รับการช่วยเหลือก่อนค่ะ มูลนิธิองค์กรทำดี ขอขอบคุณผู้

ร่วมสมทบทุuและร่วมบุญทุกท่านนะคะ

Related posts