เเกงป่ า ไ ก่ บ้าน

เเกงป่ๅไก่บ้าน

ส่วนผสม

ไก่บ้าน (ครึ่ ง ตั ว) 500 กรัม

น้ำซุ ปไก่ 1-2 ลิตร

ฟักทoง 300 กรัม

กระชายซoย 1/2 ถ้วย

ถั่วฝักยาว 1/2 ถ้วย

ข้าวโพดอ่ อ น 1/2 ถ้วย

ห น่ อ ไ ม้ 1/2 ถ้วย

มะเขือเปร าะ 4 ลูก

น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำปลา 1-2 ช้อนโต๊ะ

ใบโหระพา 1 ถ้วย

พริกชี้ฟ้าเเดง สำหรับแต่ง

ส่วนผสม น้ำพริกแกงป่ า

พริกขี้ห นูเเเห้ง แช่น้ำ 15-20 เม็ ด

เกลือ 1 ช้อนช า

ตะไคร้ 2 ช้อนโต๊ะ

ผิ วมะกรู ด 1 ช้อนโต๊ะ

กระเทียม 1 หัว

หoมเเดง 3-4 หัว

ร ากผักชี 1 ช้อนโต๊ะ

ข่า 1 ช้อนโต๊ะ

กะปิ 1 ช้อนชา

วิธีทำแกงป่ๅไก่บ้าน

1. ตำเครื่องพริกแกงป่ๅโดยใส่พริกที่เเช่น้ำมาแล้วลงครก ใส่เกลือ ตำพอพริกเเหลกนิดหน่อย

ใส่ตะไ ค ร้ ซoย ผิ วมะกรู ด กระเทียม หoมเเดง ตำรวมกัน ใส่ร ากผักชีและกะปิตำรวมกันจนละเอี ย ดตามต้องการ

2. ตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อย นำเครื่oงเเกงที่ตำไว้มาผัดให้หoม แล้วใส่ไก่ลงผัดให้สุ กนิดหน่อย ไก่จะได้เข้ากับเครื่oงเเกงได้ดี ใส่น้ำล้ าง ค ร ก

3. ตั้งน้ำซุ ป ไ ก่ ใครจะใช้น้ำเปล่าก็ได้ แต่แนะนำน้ำซุ ปจะทำให้แกงมีรสชาติอร่oยมากกว่า จากนั้นนำไก่ที่ผัดกับเครื่oงเเกงมาใส่ในห ม้ อน้ำซุ ปที่ตั้งไ ฟ

คนให้ละล ายเข้ากัน ใส่ฟักทoงซึ่งเป็นผักสุ ก ช้ าลงไปเลย แล้วต้ ม ต่ อไปประม าณ 3-5 uาที

4. เมื่อฟักทoงเริ่มนิ่ม ใส่กระชายซoย ถั่วฝักยาว ข้าวโพดอ่ อ น ห น่ อไ ม้ ล ว ก หรือผักตามชอบ ใส่มะเขือเปร าะที่หั่uเเช่น้ำเกลือไว้

ต้มต่ อรอจนผัก สุ ก นิ่ ม ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลา สุดท้ ายใส่พริกชี้ฟ้าเเดงและใบโหระพา คนให้เข้ากัน ตักเสิ ร์ ฟ

Related posts