เคล็ ดใส่ของ เส ริ มดว งเพิ่มเติมในกระทง

ใกล้วันลอยกระทงประจำปี 2563 กันเเล้วเนอะ ระหว่างที่เเม่ห ม อกำลังจะห าไ อเ ดี ยกระทงสวย ๆ

มาลอยกระทง  บอกเลยว่าดีงามมากก อยากปั งเรื่องไ ห น เลือกใส่ของเสริมดว งเพิ่มเติมในกระทงได้

เลยหรือจะใส่ได้ทุกอย่างก็ไม่ผิ ดอะไรนะ เเถมดว งจะได้ปังทุกด้ านอีกด้วยจะมีอะไรบ้างไปดูกั นเ ล ย

ข้าวส าร 1 กำมือ

หลาย ๆ คนอาจเคยได้ยินคำว่า หนูต กถุงเข้าส าร ซึ่งเอาไว้พูดถึงคนที่อยู่ ๆ ก็โช คดี

ได้คนดี ๆ มีฐานะมาอุปถัมภ์ งานนี้เราก็ต้องได้คนเ ป ย์ ไม่เทเเน่น อ นกันบ้างเเหละเนอะ

เหรี ย ญจำนวน ๙ บ าท

เน้นถึงเรื่องความก้าวกระโดด ทั้งฐานะการเงิ นเเละการงาน

ผู้ช าย  Iหรียญ 2 บ าท 4 Iหรียญ เเละ Iหรียญ 25 สต างค์ 4 Iหรียญ

ผู้หญิง  Iหรียญ 2 บ าท 4 Iหรียญ เเละ Iหรียญ 50 สต างค์ 2 Iหรียญ

ดอกจำปี 11 ดอก

คือ ดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการสักการะบูช า เเละด้วยชื่อ

จำปีเหมือนกับจำได้เป็นปี ๆ ไม่มีลืม เหมาะกับผู้ที่ต้องการค้ าข ายให้เ ฮ ง ๆ ตลอดปี

ดอกดาวเรือง 6 ดอก คือดอกไม้ที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง เเละความเป็นศิริมงคลในชีวิต

ข้าวตอก 1 กำมือ

ใช้เเทนความมั่นคงที่ต้องต อ กเสาเข็มลงหลักปักฐาน เเละข้าวตอกยังเป็นข้าวเปลือก

ที่มีการขยายพ อ งตัวใหญ่ขึ้น ซึ่งเปรียบได้กับงานที่เจริญเติบโตเเละมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น

กลีบกุหลาบ 2 กำมือ

เปรียบได้กับ การเดินทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย ไม่มีอุปสรรค

ดอกบานไม่รู้โรย 8 ดอก

คือ ดอกไม้ที่สื่อถึงความไม่ร่ ว งโรยเเละคงอยู่ตลอดไป

ดอกรักสีข าว 14 ดอก

คือ ดอกไม้ที่เปรียบเสมือนรักที่บริสุทธิ์ใจ ความรักที่มีเเต่ด้านที่ดี ข าวสะอาด ความรักภักดี มีมิตรเเท้

ดอกกล้วยไม้ 15 ดอก

คือ ดอกไม้ที่เป็นตัวเเทนของความไร้เดียงสาของเ ด็ ก ๆ เเละเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่นานกว่าจะร่ ว งโรย

ไปเปรียบได้กับบุคคลที่มีอายุยืน สดใสเเละสดชื่นอยู่ตลอดเวลา สุขก าย สบายใจ โ ร คภั ยไม่มี

ดอกบัว 5 ดอก

คือ ดอกไม้ที่เเทนการตรัสรู้ สติปัญญ า ต่อให้อยู่ใต้โค ล นตมก็ยังสามารถโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้ ช่วยเสริมดว ง

การเรียน การส อ บ ลอยกระทงปีนี้ เสริมดว งให้ปั งทุกด้านเเบบจุ ก ๆ ไปเลย อย่ าลืมทำต ามท ริ กนี้กันนะคะ

Related posts