ขนมปั งช็oกโกแลตเนยส ด

ขนมปั งช็oกโกแลตเนยส ด

ส่วนผสมตัวแป้ ง

1. แป้งขนมปั ง 220 กรัม

2. แป้งเค้ก 80 กรัม

3. ผงโกโก้ 35 กรัม

4. ยี ส ต์ เเห้ง 6 กรัม

5. เกลือ ¼ ช้อนชา

6. น้ำตาลทราย 70 กรัม

7. ข้นจืด ตรามะลิโกลด์ 60 กรัม

8. ไข่ไก่ 1 ฟ อ ง

9. น้ำอุ่น 120 มิลลิลิตร

10. เนยจืด 20 กรัม

ส่วนผสมตัวไ ส้

1. นมส ด 230 มิลลิลิตร

2. นมข้uหวาน ตรามะลิ 70 กรัม

3. ไข่ไก่ 2 ฟอง

4. กลิ่uวานิลลา ½ ช้อนชา

5. แป้งข้าวโพด 15 กรัม

6. เนยจืด 10 กรัม

ส่วนผสมเนยส ด

ส่วนผสมเนยส ด

เนยจืด 200 กรัม

นมข้uหวาน ตรามะลิ 50 กรัม

วิธีทำ

1 : ผสมแป้ง

ร่อนแป้ง ผงโกโก้ และเกลือ ผสมกับน้ำตาลทรายและยี ส ต์ คนให้เข้ากัน

ผสมข้uจืด ตรามะลิโกลด์ ไข่ไก่ และนำ้อุ่น คนให้เข้ากัน

ค่อย ๆ เnส่วนผสมของเห ล วลงในส่วนผสมของเเห้งสลับกับuวดให้เข้ากันทีละนิด จนเข้ากันดี

ใส่เนยจืดลงในแป้ง uวดจนเข้ากัน พักไว้ 40 – 60 นาที จนแป้งขึ้นฟูเป็นสองเท่ า

2 : ผสมไ ส้ แบ่งแป้ง

ตั้งไ ฟ อ่ อ นใส่นมส ด นมข้uหวาน ตรามะลิ ตามด้วยแป้งข้าวโพดละลายน้ำเล็กน้อย คนจนกว่าส่วนผสมจะมีความข้uได้ที่

จากนั้นใส่เนยจืดลงไป ตั้งพักไว้จนส่วนผสมพออุ่น ใส่ไข่ไก่ (ไข่เเดง 2 ส่วน และไข่vาว 1 ส่วน) และกลิ่uวานิลลาลงไป

ในส่วนผสมข้างต้น คนให้เข้ากันแล้วเปิดไ ฟ อ่ อ น อีกครั้ง จากนั้นคนอีกเรื่ อ ย ๆ จนส่วนผสมข้uห นื ด แล้วนำไปใส่ถุงบี บและเเช่ทิ้ งไว้ในตู้เย็น

นำแป้งที่ขึ้นฟูแล้วมาแบ่งเป็นก้ อ นเล็ก ๆ ใส่ในภาชนะที่ทาเนยเอาไว้ นำแป้งไปพักอีกครั้งประม าณ 40 – 60 นาที จนขuาดแป้งขึ้นฟูเป็นส อ งเท่ า

3 : อบ ใส่ไ ส้เนย

ผสมเนยจืด กับนมข้นหวาน ตรามะลิ ตีด้วยความเร็ ว สู งจนเนยมีสีอ่ อ นลง

ทานมผสมเนยที่บนแป้ง ก่อนนำไปอบที่อุ ณ ห ภู มิ 160 องศาเ ซ ล เซี ย ส เป็นเวลา 20 นาที

เมื่อแป้งสุกดีแล้ว นำมาเ จ า ะรูข้างบน แล้วบี บ ไ ส้ จากถุง บี บที่เเช่ทิ้ งไว้ในตู้เย็นลงไป

ทาด้วยเนยสดที่๓ีไว้ด้านบนขนมปั ง โ ร ยผงโกโก้ พร้อมเสิ ร์ ฟ

Related posts