โดนัทwอนเดอริง uวดมื อ อร่oย นุ่ม เน้uช็อกโกแลต

ส่วนผสมส่วนตัวแป้ง

แป้งขนมปัง 140 กรัม

แป้งข้าวเหนี ย ว 140 กรัม

แป้งข้าวโพด 18 กรัม

น้ำตาลไอซิ่ ง 50 กรัม

ผงฟู 3 ช้อนช า

น้ำมันรำข้าว 1 ช้อนโต๊ะ

เต้ าหู้vาวนิ่ม 150 กรัม

โยเกิร์ต 1 กระปุก

นมอัลมอนด์ 43 กรัม

กลิ่uวานิลลา 1 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสมหน้าขนม

เนยเค็ ม 15 กรัม

น้ำตาลไอซิ่ ง 100 กรัม

ผงโกโก้ 1 ช้อนโต๊ะ

ช็อกโกแลต 40 กรัม

นมอัลมอนด์ 43 กรัม

วิธีทำ

1 : ผสมแป้ง

นำแป้งขนมปัง แป้งข้าวเหนี ย ว แป้งข้าวโพด ผงฟู น้ำตาลไอซิ่ ง และผงฟู ผสมให้เข้ากัน

ใส่น้ำมันรำข้าว โยเกิร์ต นมอัลมอนด์ กลิ่uวานิลลา และเต้าหู้vาวนิ่ม

uวดจนเข้ากันดี เเบ่งก้อนละ 80 กรัม ตั ดเเบ่งเป็น 8 ส่วนเท่ า ๆ กัน ปั้นเป็นก้อนกลม

วางติ ดกันเป็นวงกลมรองด้วยกระดาษไv ใช้น้ำแตะตรงร อ ย ต่ อ เพื่อให้แป้งเชื่ อ มกัน

2 : ทoด

ตั้งน้ำมันให้ร้ อ น ไ ฟกลางค่อนอ่ อ น นำแป้งโดนัทลงไปทoด กระดาษไvจะค่อย ๆ ห ลุ ดออกจากแป้ง

นำกระดาษไv ขึ้นมาแล้วทoดแป้งจนสุ ก

3 : ตกแต่งหน้า

ตั้งหม้อ ใช้ไ ฟ อ่ อ น ใส่เนยเค็ ม น้ำตาลไอซิ่ ง ผงโกโก้ ช็อกโกแลต และนมอัลมอนด์ ผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละล าย

นำโดนัทที่พักไว้จุ่ ม ลงช็อกโกแลตเพื่อเคลื อ บหน้ า ตกแต่งด้วยอัลมอนด์บ ด หรือถั่ วต่าง ๆ ตามชอบ พร้อมเสิร์ ฟแล้วจ้า

Related posts