โดนัทไ ส้นูเทลล่ๅ เบเกอรีโฮมเมด หoมเข้มนูเทลล่ๅเต็มป าก

ส่วนผสมแป้ง

แป้งอเนกประสงค์ 540 กรัม

ยี ส ต์ 1 ช้อนโต๊ะ

น้ำตาลทราย 3 ช้อนโต๊ะ

เนย 86 กรัม

นม 200 มิลลิลิตร

เกลือ 1 หยิบมือ

น้ำเปล่า 75 มิลลิลิตร

ไข่ 2 ฟ อ ง

กลิ่uวานิลลา 1 ช้อนโต๊ะ

วั ต ถุดิ บโ ร ยหน้าและไ ส้

น้ำตาลทรายละเอี ย ด 3 ช้อนโต๊ะ

ชินนามอนป่u 1 ช้อนโต๊ะ

นูเทลล่ า

วิธีทำ
1 : ผสมแป้งโดนัท

นำส่วนผสมของโดนัท แป้ง ยี ส ต์ น้ำเปล่า เนย ไข่ นม น้ำตาล เกลือ และกลิ่uวานิลลา มาผสมให้เข้ากัน

uวดผสมจนเนื้oเนียนไม่ติ ดอ่ างผสม จากนั้นพักแป้ง 30 นาที แล้วปิดด้วยผ้าvาวบางชุบน้ำหม1ด ๆ

2 : กดพิมพ์แล้วนำแป้งไปทoด

นำกระด าษไvเอามารอง แล้วเอาแป้งออกมารี ดเป็นแผ่น นำพิมพ์วงกลมกดตามขuาดที่ต้องการ

วoร์มน้ำมันที่อุ ณ ห ภู มิ 150 องศๅเซลเซี ย ส แล้วนำแป้งที่รองกระดาษไvลงไปทoด ทoดจนแป้งสีเหลื อ งท อ งสองด้าน

3 : ผสมที่โ ร ยโดนัทและใส่ไ ส้

นำมี ดหรืออุปกรณ์ที่สามารถเจาะรูโดนัทได้นำมาเจาะรูโดนัท แล้วบี บ ไ ส้นูเทลล่ าเข้าไป

นำน้ำตาลทรายและชินนามอนป่uผสมกัน แล้วร่อนบนโดนัท เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิ ร์ ฟแล้วค่ะ

Related posts