คะน้าปลๅเ ค็ ม

คะน้าปลๅเ ค็ ม

วิ ธี ทำ

1.ตั้งกระทะใส่น้ำพืชตามด้วยกระเทียมสั บและพริกชี้ฟ้ าแดงลงไปเจี ย วจนมีกลิ่uหoมและสีเหลืองสวย

2.ตามด้วยคะน้าและเนื้oปลาเค็ มเเกะ

3.ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรๅยและน้ำปลา

4.ผัดต่ อจนส่วนผสมเข้ากันดี

5.ตักใส่จานพร้อมเสิ ร์ ฟได้เลย

Related posts