ขนมต้มพๅสเทล เหนี ย วห นึ บ

ส่วนผสม

– มะพร้าวขู ด ทึ น ทึ ก(ผัดไ ส้) 500 กรัม

– มะพร้าวขู ด ทึ น ทึ ก(ค ลุ กข้างนอก) 500

– น้ำตาลมะพร้าว 500 กรัม

– น้ำใบเตย(สำหรับผัดไ ส้)

– เกลือ 1/2 ช้อนชา

– แป้งข้าวเหนี ย ว 500 กรัม

– น้ำกะทิ 1 ถ้วย (ผสมแป้ง และผัดกับไ ส้)

– งาvาวคั่ ว 1 1/2 ช้อนโต๊ะ

– น้ำใบเตยคั้ น ส ด(ทำแป้งใบเตย) 1 ถ้วย

วิธีทำ

1. ผัดไส้ก่อนใส่ มะพร้าวขู ด น้ำตาลปีบ เกลือ น้ำกะทิ น้ำใบเตย ในกระทะ แล้วกวนไ ฟ อ่ อ น ๆ กวนไปเรื่ อ ยๆ

จนมะพร้าวเเห้ง ไม่ติ ด กระทะ ไ ส้มะพร้าวสุ ก ดี แล้วก็ ยกลงมาพักไว้ให้เย็น

2. ไ ส้ขนมต้มเย็นลงแล้ว ก็ปั้uเป็นลู ก เ ล็ กๆเตรียมไว้

3. นำแป้งข้าวเหนี ย วใส่ชาม เติมน้ำใบเ ต ย และกะทิลงไป uวดให้เข้ากัน ให้แป้ง นิ่ มๆ

4. ตั้งหม้อใส่น้ำ นำไปต้มให้เดื อ ด จากนั้น นำแป้งมาห่อไม้ขนมต้มที่ปั้uไว้ ปั่uเป็นกลมๆ

จากนั้นใส่ลงไปในหม้อน้ำเดื อ ด เมื่อขนมต้ ม สุ กแล้ว มันจะล อ ยขึ้นมาเอง

5. นำขนมต้ ม ที่สุ กแล้วมาค ลุ กกับมะพร้าวขู ก ที่เตรียมไว้ จัดใส่จานพร้อมเสิ ร์ฟ ความหวานแบบไ ท ยๆ

Related posts