หนุ่มวั ย 23 สู้ชีวิ ตถึงต ามองไม่เห็น แต่ไม่เคยคิดยอมเเพ้ต่อโ ช คชะต า

หนุ่มเต้ย วั ย 23 ปี สู้ชีวิตถึงแม้ต ามองไม่เห็น แต่ไม่เคยคิดยอมแพ้ต่อโ ช คชะต า ขอเดินหน้…

อ่านเพิ่มเติม

หั ว ใ จของคุณต ายิ่งใหญ่มาก เดินทางกว่า 20 กิโลมา รพ. เพื่อนำเหรียญมาบริจ าค

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 64 เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 คุณต าเดินทางมาไกลว่า 2O กม. ควัก เ ห รี ย…

อ่านเพิ่มเติม

ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิ ต กราบvอพร หลวงพ่อคูณ องค์ใหญ่ที่สุดในโ ล ก

ทุกวันนี้วัดบุไผ่เปรียบเสมือนเป็นวัดบ้านไร่แห่งที่ 2 โดยหลวงพ่อคูณได้บริจ าคเงิu เพื่อใช้ใ…

อ่านเพิ่มเติม