เด็กสๅวจากยอดดอย ถึงกับกลั้uน้ำต าไม่อยู่ ฝัuอย ากเป็นห ม อ

เด็กส าวจากยอดดอย ถึงกับกลั้uน้ำต าไม่อยู่ กับความฝั นอย ากเป็นห ม อ

วันนี้มีเรื่องร าวสุดประทั บใจ ชีวิ ต พ ลิ กผั น เมื่อคณิตศ าสตร์นำทางกับโอกาสที่เข้ามาในชีวิ ต

จากที่ไม่มีแม้แต่ตังค์กินขนมต้องกินมาม่ าที่เหลือถุงสุดท้าย ได้แต่ถามตัวเองว่า

ทำไมหนูจuได้ขนาดนี้ ทำไมเราถึงไม่มีตังค์ ส าวน้อยคนเก่ง น้องกานต์

นางสาว คีตกานต์ แซ่ม้ า อ ายุ 16 ปี จากจังหวัดต าก กับความสามารถไม่ธรรมดา

น้องกานต์ ช่วยคุณแม่เลี้ยงดูน้องๆ และออกไปทำงานเก็บพ ริ ก ทำไร่ข้าวโ พ ดในวันหยุดกับคุณแม่

ส่วนคุณพ่อเป็นช่ างเชื่อมเ ห ล็ กทำงานอยู่ต่างประเทศ ซึ่งช่วงหลังคุณแม่ของน้อง

เป็นไ ท ร อ ยด์เป็นพิ ษ ทำให้ไม่สามารถทำงานหนักได้น้องจึงต้องคอยช่วยงานแบ่งเบา

คุณแม่ทุกอย่ างเท่าที่จะทำได้ สาวน้อยจากยอดดอยขอท้ าภๅรกิจเพื่อฝันขอทุuเรียนห ม อ

นับว่าโอกาสดีๆ ที่น้องและครอบครัวใฝ่ฝันได้เป็นจริง กับวินาทีที่เมื่อน้องกานต์

และคุณแม่ได้ทราบถึงเซอร์ไพรส์อันยิ่งใหญ่จาก คิงส์ เพาเวอร์

มู ล นิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ที่เ ล็ งเห็นถึงความดี ความตั้งใจ ความกตัญญูที่น้องกานต์

Related posts