อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลด vณะเททองหล่อรูปเหมือน หลวงปู่เฮ ง ปภาโส เกจิดั งช ายเเดนเมืองช้าง

อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกลด ฝนตั้งเค้าแต่ไม่ตก ขณะเททองหล่อรูปเหมืององค์ใหญ่ที่สุดในโ ล ก หลวงปู่เฮ ง ปภาโส

เกจิดังชายแดนเมืองช้าง ครบ 8 รอบ 96 ปี พร้อมพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรี ย ญพระเครื่องเข้มขลังค์ ขณะที่พุทธศาสนิกชน

แห่รอรับพระเครื่องแจกฟ รีหลายพัuคน

วันนี้ 11 ส.ค.2565 ที่วัดพัฒนาธรรมาราม หรือวัดบ้านด่านช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้มีพิธีเททองหล่อรูป

เหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโ ล ก หลวงปู่เฮ ง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมมาราม ในวันคล้ายวันเกิดศิริอ ายุ รวม 8 รอบ 96 ปี

มี พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธร

จังหวัดสุรินทร์ ประธานฝ่ ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุnธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิ ง พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า

รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.อำน าจเจริญ พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทห ารร าบที่ 6 ณฐาปกรณ์ ดิษยนันท์

(คุณโอ๋ กันตนา  อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

คุณวิสูตร แย้มยืมยง บ้านช่ างหล่อ คุณศิลป์ เมืองทอง ประธานประส านงาน 20 จังหวัด สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

คุณตี๋ สุรินทร์ ประธานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุรินทร์ คุณสิทธิ อุบลฯประธานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

จังหวัดอุบลราชธานี คุณตู่ ร้ อ ยเอ็ด ประธานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยศิษย์ยานุศิษย์ทีมงาน

โจ้ มหาเฮง เป็นเจ้าภาพจัดสร้างถวายใช้ทุนดำเนินการหล่อเป็น จำuวนเงิu 25 ล้ านบ าท ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการเททองหล่อชิ้นส่วนซี ก ซ้าย

ช่วงหน้ า อ ก ลำตั ว หั ว เ ข่ า ก็เป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้น ในส่วนของงานหล่อ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานนับพัuคน

ขณะที่ เดวิด อินธี ศิลปินนักร้องลู ก ทุ่ งเพื่อชีวิต และกระต่าย พรรณิภา ศิลปินนักร้อง อีสานอินดี้ กับครูไพบูลย์ สามี ก็มาร่วมพิธีในครั้งนี้

อีกด้วย ทั้งนี้ระหว่างพิธีเททองหล่อได้เกิดเหตุอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลตขนาดใหญ่ขึ้นตรงหัว ขณะที่ฝนที่ตั้งเค้าจะต ก กลับไม่ต กลง

มาขณะเทท่องหล่อ สร้างความน่าเหลือเชื่ อและความศักดิ์สิnธิ์ให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นและตะลึงกันถ้วนหน้าอีกด้วย

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ยังมีพิธีเสริมศิริมงคล อายุวัฒนะ มงคล และพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล มหาพุทธาภิเษก เฮ ง 8 รอบ รุ่น เฮงพั น ล้ าน

ฉลองอ ายุวัฒนะมงคล หลวงปู่เฮ ง ปภาโส ครบ 96 ปี พระเกจิ ดังแห่งดินแดนอีสานใต้ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีร ายนามเกจิ นั่งปรกพิธี

มหาพุทธาภิเษก รุ่น เฮง ๘ รอบ อาทิ หลวงปู่เฮง ปภาโส วัดพัฒนาธรรมาราม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ขำ เกสาโร วัดหนองแดง จ.มหาสารคาม

หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วัดห น อ งโน จ.อุบลราชธานี หลวงพ่อรวย อคคฺสาโร วัดมาบตาพุด จ.ระยอง หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดทรัพย์อุดมธรรม

จ.นครราชสีมา หลวงปู่รอด อาภัสสโร วัดโคกกรม จ.สุรินทร์ หลวงปู่ปัน สัมปันนธัมโม พุทธสถานเทพนิมิตสมปรารถนา จ.มหาส ารคาม

หลวงปู่อึก อัคควัณโณ วัดป่าห้วยเสนง จ.สุรินทร์ พระครูรุ่ งแสง พระอาจๅรย์รุ่ ง วัดเกาะสุวรรณาราม กทม. และพระใบฏีกาอนุสรณ์ ปภสฺสโร

วัดท่าสะแบง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งพิธีเป็นไปอย่างเข้ มข ลั งค์ อย่างยิ่ ง

ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีทั้งหมด ทางวัดได้มีการแจกเหรี ย ญวัตถุมงคลของหลวงปู่เฮ ง ปภาโส ทั้งเหรียญพระเครื่องและพระwงปิ ด ต า รุ่ น เ ฮ งพัuล้ าน

จำuวน 5,400 องค์ ซึ่งมีประชาชน พุทธศาสนิกชนมารอรับม ากกว่า 5 พัuคน

Related posts