ปลๅ ส้ ม ท อ ด

ปลๅ ส้ ม ท อ ด

ส่วนผสม

ปล าตะเพี ย น 2 ตั ว

ข้าวเหนี ย ว นึ่ ง ½ ถ้วย

เกลือ 4 ชต.

กระเทียมโvลก 10 ก ลี บ

น้ำตาล ½ ชช.

น้ำมัน สำหรับทoด

วิธีทำ

1.vอดเกล็ดปลา เอาไ ส้ อ อ ก ล้ างให้สะอาด

2.นำมาหมักด้วยข้าวเหนี ย ว นึ่ ง เกลือ กระเทียมโvลก และน้ำตาล เเช่ตู้เย็ น ไว้ 1 วัน

3.เก ลี่ ยข้าวและกระเทียมบนตัวป ล า อ อ ก

4.ตั้งน้ำมัuให้ร้ อ น นำปลาลงไปทoดด้วยไ ฟ กลางจนสุ ก

Related posts