ถวายแล้วได้บุญม าก

สังฆทาน 10 อย่ างที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์มากที่สุด ถวายแล้วได้บุญมาก วันนี้ขอแนะนำของสังฆทาน 10 อ ย่ า ง

ที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์มากที่สุด ถวายแล้วได้บุญสูงนอกจากการใส่บาตรพระประจำวันทุกเช้าแล้วหากพอมีโอกาส

สักอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเราก็ควรไปทำบุญทำสังฆทานที่วัดด้วยเพราะการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญ

ต่อสงฆ์หมู่ใหญ่โดยไม่เลือกหน้าเปิดโอกาสให้เราทำบุญได้หลากหลายกว่านั่นทำให้เราได้บุญมากและอานิสงค์

ก็รวดเร็วกว่าด้วยแต่การทำสังฆทานนั้นอ ย า ก แนะนำให้จัดของใส่ถังกันเองจะดีกว่าไปซื้อแบบสำเร็จรูปตามร้าน

เพราะเดี๋ยวนี้ หลายร้านก็ไว้ใจไม่ได้มักจะยัดของที่ใช้ไม่ได้ใส่ถังมา บาง อ ย่ า ง ก็หมดอายุแล้ว

หรือเอาหนังสือพิมพ์จัดถังให้ดูล้นดูเยอะ เต็มไปด้วยของไร้คุณภาพใช้การไม่ได้ แทนที่จะได้บุญกลับได้ บ า ป มาก็มี

ของสังฆทาน 10 อ ย่ าง ที่หากซื้อมาจัดเองแล้วจะได้บุญมากกว่าเพราะได้ประโยชน์กับสงฆ์มากกว่านั่นเอง

1 ย ๅ รักษาโ ร ค ควรถวาย ย ๅ ดี มีคุณภาพ และเป็น ย ๅ สามัญทั่ว ๆ ไป ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

2 ผ้าขนหนูควรเลือกผ้าขนหนูเนื้อดี สีสุภาพ ไม่ควรมีลวดลายฉูดฉาด และไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่ อ ย่ า ง ใด

3 เครื่องใช้ไ ฟ ฟ้ าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคโลกหมุนตามเทคโนโลยีวัดต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งยังมีหลายวัดที่ยังvาดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้อีกเป็นจำนวนมาก

4 เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากในปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอกาสในการศึกษาจึงมีความจำเป็น

ต้องใช้อุปกรณ์การเรียนโดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือบาลี สมุด กระดาษ ปากกา และดินสอ เพราะต้องใช้ในการศึกษาพระธรรม

5 มี ดโกน ควรเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพ โกนได้ เ ก ลี้ ย ง เ ก ล าเพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการปลงผมได้ อ ย่ า ง สะดวกและ ป ล อ ด ภั ย

6 ผ้าไตรจีวรแม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังฆทานแต่ส่วนใหญ่มักเป็นของที่ไม่ได้ขuาดและไม่มีคุณภาพดังนั้น

ผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือก อ ย่ า ง เหมาะสมเช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลินเพราะเนื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น

7 หนังสือธรรมะสารคดี นิตยสาร หรือหนังสือที่ให้ความรู้อื่น ๆหากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายที่วัด

สามารถสมัครสมาชิกรายปีหรือสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเลยก็ได้

8 รองเท้าแบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้นควรดูตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาจลองสังเกตดู

ก็ได้ว่าแต่เดิมพระสงฆ์ที่วัดแห่งนั้นสวมใส่รองเท้าแบบใด

9 ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่น น้ำ ย ๅ ล้างห้องน้ำ น้ำ ย ๅ ล้างจาน ไม้กวาด และไม้ถูพื้น

10 แชมพูสระผมเนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการชำระ ล้ า ง หนัง ศี ร ษ ะ ก่อนการปลงผม

ดังนั้นแชมพูจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอีก อ ย่ า ง หนึ่งนั่นเอง ไม่จำเป็นต้องจัดใส่ถังให้ครบทั้ง 10 อ ย่ า ง

นี้ก็ได้เลือกเอาได้ตามงบประม าณที่มีแต่ขอให้เลือกของดีมีคุณภาพ คัด อ ย่ า ง ประณีต

บุญที่ได้ก็จะดีเลิศและประณีตเช่นกัน ขออนุโมทนาบุญกุศลล่ ว งหน้ า

Related posts