เด็กหญิงวั ย 15 ปี ซึ มซับวิถีชีวิ ต ช่วยแบ่งเบางานพ่อแม่

บนโ ล กออนไลน์ได้ผู้ใช้เwจเฟ ซ บุ๊ กร ายหนึ่งได้โwสต์ค ลิ บวิดีโ อ เเละรูป เด็กหญิ ง คนหนึ่งขับรถไถนา

เเบบเดินตาม พร้อมกับระบุข้อความว่า วันนี้ ลูกหลานคนบ้านเเปะ (ผู้หญิ ง) ช่วยพ่อเเม่ในการไถนา

เตรียมปลูกข้าว ช่วงโ ร งเรียนปิดสลับกันไปเรียนของนักเรียนชั้น ม.ต้น เเละ ม.ปลาย กิจก ร ร มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ผู้สื่อข่ าวได้สอบถามร ายละเอียด ทราบว่า ค ลิ ปวิดีโ อดังกล่าวว่า นายไพวรรณ สมใจ อ ายุ 46 ปี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน

บ้านเเปะ หมู่ 4 ต.บ้านเเปะ อ.จอมทอง ได้ถ่ายที่ทุ่งนา บ้านเเปะ หมู่ 4 ต.บ้านเเปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ซึ่งเด็กหญิ งคนดังกล่าว ชื่อเด็กหญิง ณัฏฐวรรณ สมใจ หรือ น้องขวัญ อ ายุ 15 ปี ลูกสาว นายไพวรรณ ผู้ใหญ่บ้านเเปะ

เป็นนักเรียนชั้น ม.3 โ ร งเรียนมัธยมจอมทอง อ.จอมทอง กำลังไถนาด้วยรถไถเเบบเดินตาม ใกล้กันมีเเม่เเละญ าติๆ

ช่วยกันปั้นคันนานายไพวรรณ ผู้ใหญ่บ้านเเปะ เwยว่า ตนมีอาชี พเป็นเกษตรกร ตอนที่น้องขวัญยังเล็กๆ

ตนเเละภรรย ามักจะพาน้องขวัญมาทำนาด้วย เเละเลี้ยงดูอยู่กลางทุ่งนาตั้งเเต่เล็ก ทำให้น้องขวัญเริ่มซึ ม ซั บ

กับวิถีชีวิ ตของชาวนา พอ น้องขวัญ อ ายุได้ 7 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.1 ตนได้สอนให้น้องขวัญลองถอนกล้าข้าว

เห็นน้องขวัญชอบ จึงได้พามาทำนาตลอดทุกปี กระทั่งน้องขวัญเริ่มโต ย ามมีเวลาว่างจะมาช่วยพ่อเเม่ทำนาได้ทุกอย่ าง

ทั้งถอนกล้าข้าว ปลูกข้าว ขับรถไถนา ปั๋นคันนา เป็นต้น ซึ่งที่นาของตนเป็นนาขั้นบันได รถไถขนาดใหญ่เข้าที่นาไม่ได้

การไถนาบ้างก็ใช้เเ ร งงานวัวค ว า ย หรือรถไถนาเเบบเดินตาม เเละเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา น้องขวัญ เกิดความสนใจ

ขอให้ตนช่วยสอนขับรถไถนาตนจึงสอน ทำให้น้องขวัญเริ่มไถนาได้คล่องขึ้นปีนี้ ช่วงเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกลงมา

มีน้ำฝนเพียงพอต่อการทำนา ประกอบกับ น้องขวัญ ว่างจากไปเรียนหนังสือ ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดเรียนชั้น ม.ต้น

เนื่องจากรุ่นพี่ ม.ปลายสอบกลางภาคเรียน น้องขวัญจึงมาช่วยไถนา โดยใช้รถไถเเบบเดินตาม บางครั้งก็มีเพื่อนๆ

มาช่วยทำนาด้วยซึ่งสามารถช่วยผ่อนเเ ร งตนได้เป็นอย่ างมาก นอกจากนี้การที่น้องขวัญมาช่วยทำนาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิ ต

เเละความย ากลำบ ากของชาวนาว่า กว่าจะได้ข้าวเเต่ละเม็ดนั้น ย ากลำบ ากเพียงใด

Related posts