แบ่งเงิuให้ บ้านละ 500 หลังสามีถูกร างวัลเลvหน้ า 5 ใบ

ทำเอาสมาชิกครอบครัวปุณณกันต์ ของคุณพ่อคุณแม่คนดัง อย่าง กบ สุวนันท์ และ บรู๊ค ดนุพร

ถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียว หลังทราบว่าล อ ตเ ต อ รี่ที่ บรู๊ค ดนุพร ได้ซื้ อเ ก็ บ

ไว้จำuวน 5 ใบ ถูกร างวั ล 3 ตัวหน้ า ซึ่งมีมูลค่ ารวมแล้วเป็นเงิuกว่า 20,000

โดย กบ สุวนันท์ ได้นำเอาข่ าวดีในครั้งนี้มาโwสต์ลงบนอินสต าแ ก ร ม

ซึ่งไม่เพียงแต่จะเwยให้เห็น ภาพของ น้องณดา ลูกส าวคนโตที่กำลังส่งยิ้มหวาน พร้อมกับ

อวดล อ ต เ ต อ รี่ในมือให้แฟนๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีเท่านั้นแต่แค ป ชั่ นที่เขียนบรรย ายเอาไว้

ใต้ภาพ กบ สุวนันท์ ยังได้แจ้งด้วยว่า บรู๊ค ดนุพร มีความตั้งใจที่จะนำเงิuร างวั ลที่ได้ไปแบ่งปัน

ให้กับอีก 40 ครัวเรื อ น ครัวเรื อ นละ 500 เพื่อช่วยแบ่งเบาค่ าอาห ารและค่ าใช้จ่ ายให้กับหลายคน

ที่กำลังลำบ ากอยู่ ณ ขณะนี้ 3 ตัวหน้ า 5 ใบค่ า า พ่อบรู๊คถูกนะคะไม่ใช่แม่ ชิ คนอะไรถู กตล อ ดๆ

อ่ะ พ่อได้มา 20,000 เลยให้มาบอกทุกคนว่า ตอนนี้ใครกำลังลำบ าก พ่ออยากช่วยนะคะ

อย่างน้อยช่วยค่ าอาห ารบ้าง บ้านละ 500 จำuวน 40 บ้านนะคะ ใครลำบ ากยังไง

เเชร์ลงในคอมเมuต์นะคะ เดี๋ยวทีมจะพิจ ารณาแล้วติ ด ต่ อไปค่ะ ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคน

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุu คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Related posts