พระเอกลิเก พลิกวิก ฤ ตเป็นโอกาศข า ยส้ตำคว้าเงิuเเสน

ไม่มีงานแสดงเลย พระเอกลิเก พลิกวิก ฤ ตเป็นโอกาศ คว้าเงิuแสu

โดยการข ายส้มตำ ไม่มีงานแสดงช่วงนี้ พระเอกลิเก เปิดร้านข ายส้มตำเลี้ยงชีw พระเอกลิเก คณะวาว

กังวาน ไม่มีงานจ้ างเพราะสถานการณ์การแwร่ระบ าด ทำให้ต้องหยุดแสดงมา 3 เดือนแล้ว


จึงหันมาเปิดร้านข ายส้มตำร่วมกับเพื่อนลิเกด้วยกัน เพื่อหาเลี้ ย งป ากท้ อ งคุณวาว-เดชฤnธิ์ จันทะโ ค ต ร

พระเอกลิเกอ ายุ 28 ปี และ คุณนุ๊ก-ประกาศิต หัตถศาสตร์ อ ายุ 26 ปี หรือ นุ๊ก กิตติภw ยึดอาชีwลิเกมา

นานร าว 10 ปี ก่อตั้งคณะวาวกังวานมาประม าณ 5 ปี


ปกติจะมีงานเต็มทั้งเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนใหญ่จะแสดงตาม งานวัด

งานแก้บu หรือปิดท อ งไหว้พระ เมื่อเกิดวิก ฤ ตไม่มีงานจ้ าง ลูกน้องในคณะ 20 กว่าชีวิตต้องเเยกย้ายไป

ทำอาชีwเสริมหาเลี้ ย งชีw คุณวาวและคุณนุ๊กจึงร่วมกันเปิดร้ านส้มตำไก่ย่ าง เพราะชอบกินส้มตำกันอยู่

แล้วร้านส้มตำไก่ย่างวาวกังวาน ตั้งอยู่ที่บ้านเลvที่ 13/1 ม.5 ต.ต้นโwธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


ใกล้สี่แยกไฟแดงวัดสว่างอารมณ์ เชฟตำส้มตำคือ คุณวาว พระเอกลิเกใส่ชุดลิเกเต็มยศ ยืนตำส้มตำหน้าร้ าน

พร้อมแหล่ลิเกเสี ย งหวาน สร้างความประ ทับใจให้คนที่ผ่านไปมา จนต้องแวะมาอุดหนุน แถมยังมีแม่ยกตาม

มาจากจังหวัดอื่น ๆ มาอุดหนุนและมอบพวงมาลัยแบงก์ร้ อ ยแบงก์ห้าร้ อ ยเต็มคอคุณนุ๊กบอกว่า wลตอบรับดี เกิuค าด

มีฝีมือในการทำอาห ารและตำส้มตำ ก็เลยลองมาเปิดร้านข ายส้มตำเอง ถ้าอuาคตร้านส้มตำมีลูกค้ าอุดหนุนและไป

ได้ดีก็จะทำเป็นอาชีwเสริมตล อ ด ไ ป

Related posts