พย าย ามมา 8 ปี จากคุณครู สู่ผู้อำนวยการที่อๅยุน้อยที่สุด

พย าย ามมา 8 ปี จากคุณครู สู่ผู้อำนวยการที่อายุน้อยที่สุด อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมมากๆ

เมื่อผู้อำนวยการส าวร ายหนึ่ง ตำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโ ร งเรียนในวั ย 27 ปีเท่ๅนั้น

เธอทำได้ไง  ชื่นชม ผอ.สาวอายุน้อยที่สุด ใช้ประส บการณ์ 8 ปี ในอาชี พครู สู่ตำเเหน่ง ผอ.ในวั ย 27 ปี

เธอออกมาเล่าประส บการณ์ชีวิ ตเธอว่า 8 ปีกับความภูมิใจในปี 2556 กับอายุ 23 ได้บรรจุข้าราชการครู

วิช าเอกภาษาไทยในโ ร งเรียนที่ห่างไกล ต่อมาปี 2557 สอบย้ ายกลับมาอยู่จังหวัดบ้านเกิด

และในปี 2558 เรียนจบปริญญ าโทซึ่งอีกหนึ่งผลแห่งความพย า ย าม ปี 2563 เดือนตุลาคม

บรรจุรองผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อมาปี 2564 เดือนมกราคม บรรจุผู้อำนวยการสถานศึกษา

และเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาอายุน้อยที่สุด ต้องบอกว่า 8 ปี ที่ผู้อำนวยการสาวสวยร ายนี้พย าย าม

ทำตามความฝั นตัวเอง คุ้มค่ ามาก เรื่องราวดังกล่าวถูกเwยแ พ ร่ออกไปยังโลกออนไลน์ มีช าวเน็ ตเข้ามาชื่นชมเป็นจำน ว นมาก

Related posts