สวยใจบุญ กระแต อาร์สยาม แจ กเงิuให้คนย ากไร้ที่อินเดีย 1 แสuบ าท

สำหรับนักร้ อ งส าว กระแต อาร์สยาม ที่ล่ า สุ ดเจ้าตัวได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย

ซึ่งนอกจากจะเดินทางไปแสวงบุญแล้วเจ้าตัวยังได้ทำบุญแจ กโรงท านและแจ กเงิ นสด 1 แสuบ าท

โดยเจ้าตัวโwสต์รูปพร้อมแคปชั่uว่า รอยยิ้มของผู้ให้กับผู้รับ ร้ อ น เหนื่ อ ย แค่ไหนก็หายไปเลยเจอรอยยิ้มเด็กๆ

กำพร้ าที่นี่ ลุยแจ กโรงท าน ทำบุญให้อาห าร ขนม ผลไม้ แจ กเงิ นให้กับผู้ย ากไร้ในเมืองพุทธคย า ที่อินเดีย

แตรเตรียมเงิ นมาแค่ 200,000 รู ปี 1 แสuบ าท ไม่พอเลย รอบหน้าจะมาอีกแน่น อ น


ทีมเราลุยแจ กทุ กวัน หลายหมู่บ้าน ตั้งแต่เช้าถึงเย็น สู้สุดใจเพราะหลายท้ อง รออยู่

ถ้าคุณรู้สึกทุ กข์หรือท้ อแท้กับชีวิ ตที่ไม่มี เหมือนใครเขา

อย ากให้คุณเห็นภ าพเหล่านี้เป็นเมืองที่ใครได้มาจะมองเห็นสัจธรรมของชีวิ ตมากมายเลยจริงๆค่ะ

เพราะมีเขาจึงทำให้เราเห็นว่า ชีวิ ตเราที่เป็นอยู่แบบนี้


มันชั่งดีกว่าหลายชีวิ ตบนโ ล กใบนี้นัก สุขบ้าง ทุ กข์บ้าง เป็นธรรมดาของชีวิ ต

เราไม่จำเป็นต้องร่ำร ว ย ล้ น ฟ้ า vอแค่มีชีวิ ตที่ไม่ลำบ ากแบบเขาเหล่านี้ก็พอแล้ว


ยังมีอีกหลายชีวิ ตที่ลำบ ากกว่าเรามากนัก แต่เค้ายังยิ้มได้ส ด ใ ส มากๆ

จงใช้ชีวิ ตให้มีความสุข มีเมตต า และอภั ยให้กัน โ ล กนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลย ส าธุๆๆอนุโมทามิ

Related posts